Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinterfåglar

Skapad 2019-01-16 21:02 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Grundsärskola 4 – 6 Estetisk verksamhet Kommunikation Verklighetsuppfattning
Herr Uggla har lämnat ett nytt brev med en ny fundering. Varför flyttar vissa fåglar till andra länder när det blir vinter medan vissa stannar kvar? Vilka fåglar kan du få syn på vid fågelbordet på vintern? Detta kommer du att få lära dig mer om när vi arbetar med temat vinterfåglar.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge dig förutsättningar att utveckla dina kunskaper om fåglar, deras namn och levnadsmiljöer. 

Arbetssätt

Du kommer att:

 • få brev från Herr Ugglan
 • se faktafilm om fåglar
 • spela fågelmemory
 • lära dig känna igen talgoxe, blåmes, gulsparv, hackspett, domherre, koltrast,
 • välja en fågel att forska om
 • låna böcker på biblioteket
 • söka efter fakta i böcker, internet
 • läsa och förstå en enkel faktatext
 • skriva en kort faktatext
 • skapa en Powerpoint presentation
 • redovisa inför klassen
 •  
 • få skapa fåglar under den estetiska verksamheten
 • få skapa en fågelmatare av mjölkkartong 
 • få tillaga fågelmat
 • gå på fågelpromenad

Bedömning

Du kommer bedömas efter din förmåga att:

 • vara aktiv på lektionerna 
 • söka efter fakta 
 • skriva på datorn
 • skapa en faktatext
 • skapa en Powerpoint 
 • redovisa inför gruppen
 • namnge några fågelarter 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  4-6
 • Presentationer, framträdanden, såval med som utan digitala verktyg.
  ES  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar och sökmotorer på internet.
  KOM  4-6
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  4-6
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras och kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  4-6

Matriser

VEU KOM ES
Kopia av Kunskapskrav kommunikation åk 1-9, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Kommunikationsverktyg
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

VEU KOM ES
Kunskapskrav estetisk verksamhet åk 1-9, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Framställa bilder & slöjdföremål
Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Välja och använda
Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.

VEU KOM ES
Kunskapskrav verklighetsuppfattning åk 1-9, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Växter & djur
Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
Utifrån egna upplevelser och undersökningar i närmiljön kan eleven beskriva återkommande mönster i naturen och ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper.
Livsvillkor & levnadsmiljöer
Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
Dessutom kan eleven berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: