👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd Åk 6: Minne eller dröm

Skapad 2019-01-16 21:05 i Torpskolan Lerum
Eleven skapar en scén av små figurer i 4 mm plywood placerade på en liten träbit.
Grundskola 6 – 9 Slöjd
I detta arbetsområde får du möjlighet att jobba med något som är verkligt personligt. Du ska skapa en scén som du varit med om eller som du vill uppleva i framtiden. Det kan t ex vara en plats som du drömmer om besöka eller något spännande som du redan varit med om.

Innehåll

En viktig del av detta arbete är att försöka komma på olika idéer, att inte välja första bästa, att väga idéerna mot varandra: Vilken känner du mest för och varför? Vilken idé passar bäst för själva uppgiften?

Sedan är det dags att mer i detalj planera hur de olika figurerna ska se ut. Materialet är 4 mm plywood respektive en ca 20 cm lång brädbit att limma fast figurerna på. Under arbetets gång kommer du bl a att använda kaplåda, hyvel och lövsåg. Din finmotorik tränar du framför allt upp med lövsågen.

Du berättar om ditt arbete fortlöpande i ett dokument på Google Drive. Där lägger du också in foton på ditt pågående projekt. Till stöd för ditt berättande har du frågor som: 

Hur har det gått idag?

Har jag lärt mig något nytt?

Varför gjorde jag som jag gjorde?

 

 

 

Matriser

Sl
Torpskolan Slöjdmatris Vt 19

OK
Bra
Avancerat
Utveckla idéer
Här bedöms hur du gör för att komma på bästa möjliga idé för det projekt du ska jobba med, dvs hur du söker inspiration och visar vad som inspirerat dig, hur du kommer på, presenterar och motiverar valet av idé.
Du för enkla resonemang och gör enkel skiss, ritning och/eller modell av din idé.
Du för utvecklade resonemang och gör tydlig skiss, ritning och/eller modell av din idé.
Du för välutvecklade resonemang och presenterar din idé väl med skiss, ritning och/eller modell. På samma sätt dokumenterar du om idén förändras.
Reflektion / Bedömning
Här bedöms hur du reflekterar över / värderar din arbetsprocess och det färdiga resultatet. Det gäller att använda slöjdtermer och att utveckla sina tankar med exempel och förklaringar.
Du för enkla resonemang
Du för utvecklade resonemang
Du för välutvecklade resonemang
Initiativ / driv
Här bedöms din förmåga att självständigt driva arbetet framåt, hur du klarar att arbeta efter instruktioner men också din förmåga att tillämpa tidigare kunskap i nya situationer.
Du behöver mycket individuell handledning för att komma framåt.
Du arbetar mer självständigt.
Du klarar det mesta av ditt arbete självständigt och finner lösningar även i helt nya situationer
Noggannhet / Skicklighet
Här bedöms hur väl du hanterar olika verktyg och maskiner.
Du arbetar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du utför olika moment på ett enkelt sätt.
Du arbetar på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du utför olika moment väl
Du arbetar på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. Du utför olika moment mycket väl
Komplexitet / Svårighetsgrad
Här bedöms hur välutvecklat ditt föremål är, dvs dess grad av komplexitet, om det är enkelt eller avancerat.
Du har tillverkat ett enkelt föremål.
Du har tillverkat ett utvecklat / delvis avancerat föremål.
Du har tillverkat ett välutvecklat / avancerat föremål.