Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: Food

Skapad 2019-01-16 21:12 i Gåvsta skola Uppsala
Tema Food i Good Stuff
Grundskola 6 Engelska
Unit Food What did people use to eat and drink thousands of years ago? How do you order at a restaurant and how do you follow a recipe? In this unit you will learn and talk a lot about food!

Innehåll

Tid vecka 2-4

 

Konkreta mål

Du lär dig att:

 • använda nya ord och fraser inom temat ”food”.
 • ta upp en beställning samt beställa på restaurang.
 • berätta om egyptiers, romares och vikingars matvanor.
 • använda plural av substantiv.
 • använda some/any.

 

Undervisning

För att nå de olika målen kommer vi att:

 • läsa olika texter, framför allt från läromedlet Good Stuff (kapitlet Food).
 • läsa olika dialoger.
 • arbeta i workbook med olika uppgifter (hörövningar, skrivuppgifter, ord och fraser samt muntliga övningar).
 • se på film/serie, spela spel och leka lekar.
 • sjunga sånger.

 

Bedömning 

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • förstå och tolka tydlig och enkel engelska talad i lugnt tempo, 
 • förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • uttrycka dig muntligt.

Redovisning av förmågor och kunskaper

Du visar dina kunskaper och förmågor genom:

 • muntliga och skriftliga övningar.
 • muntliga och/eller skriftliga läxförhör.

Matriser

En
Engelska åk 6

Kriterier

F
E
C
A
Hörförståelse
Förstå och tolka tydlig och enkel engelska talad i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du använder dig av någon strategi som förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Du använder dig av några olika strategier som förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare ocn situation. Du använder dig av flera olika strategier som förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: