Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva en krönika på Arabiska

Skapad 2019-01-16 22:01 i Gylle skola Borlänge
Under dem kommande veckorna kommer vi att arbeta med vad som skiljer krönikor från andra typer av texter, att läsa och analysera krönikor, skriva egna krönikor och slutligen välja en krönika att muntligt redovisa inför gruppen. En krönika är en personlig tolkning av en händelse. Viktigt i en krönika är just att den är personlig, den ska alltså innehålla krönikörens egna tankar och kommentarer. Krönikor kan skrivas ganska fritt, men vissa punkter är bra att alltid tänka på. Tänk på en händelse som du reagerat på och som väckte tankar och känslor. Det får gärna vara en händelse från din vardag, detta gör att det blir lättare att göra krönikan personlig och lokalt anknuten. Du vet att du har hittat ett bra ämne när du märker att du hittar argument och åsikter som tar diskussionen till ett större sammanhang än den enskilda händelsen.
Gymnasieskola Moderna Språk - Arabiska
En krönika är en personlig tolkning av en händelse. Viktigt i en krönika är just att den är personlig, den ska alltså innehålla krönikörens egna tankar och kommentarer. Krönikor kan skrivas ganska fritt, men vissa punkter är bra att alltid tänka på.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen

Syftet är att du utvecklar ditt förmåga att skriva olika typer av texter genom anpassning till texternas typiska drag 

2. Förmågor att utveckla:

Formulera sig i tal och skrift i modersmål (arabiska)

Anpassa arabiska  språket efter olika syften

3. Centralt innehåll att studera

Vilka kunskaper enligt Lgr11 ska eleverna arbeta med och utforska?

Begränsa innehållet och ta bara med det som hänger ihop med förmågorna ni ska träna samt så mycket som du klarar av att bedöma.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9

Matriser

ModAra
Delmåls- och aktivtetsmatris

Formulera och anpassa språket efter olika syften,mottagare och sammanhng
Delmål 1 med aktiviteter
Du skriver en inledande stycke som leder in läsaren på ämnet. Du ger din text en rubrik som får läsaren att förstå vilket ämne du kommer att ta upp i krönikan. Du skriver korta korrekta meningar utan så många bisatser. Du använder skiljetecken och stor och liten bokstav på ett övervägande korrekt sätt. Det gör du genom att välja ut en händelse som har väckt tankar och känslor hos dig. Till din hjälp har du mallen - skriva krönika.
Delmål 2 med aktivteter
Du skriver en text som är logiskt uppbyggd och begripligt för läsaren. Läsaren förstår textens syfte där du försöker förklara varför du reagerar på händelsen och vad du tycker . Du behärskar de grundläggande skrivreglerna och använder sig av skiljetecken så att läsningen underlättas. Dina meningar är ofta korta och enkla men varieras med hjälp av t.ex. bisatser och bindeord och genom att använda mer komplexa fraser och uttryck eller mer varierande ordval. Det gör du genom att välja ut en händelse som har väckt tankar och känslor hos dig. Du förklarar varför du reagerat på händelsen och vad du tycker .
Delmål 3 med aktivteter
Du skriver en text där du kommunicerar med läsaren har bra förklaringar på varför du reagerat på händelsen och vad du tycker , och glöm inte att argumentera för din sak. Du är tydligt och övertygad i dina argument. Din text har en väl fungerande och korrekt markerad styckeindelning. Du skriver med ett varierat ordval och med varierande meningsbyggnad samt använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken. Du varierar ditt ordval och använder även lite ovanligare ord. Det gör du genom att noggrant studera mallen -skriva krönika samt läsa exempel på ämnen. Det gör du genom att läsa krönikor på t.ex. dagstidningarnas hemsidor. Du hittar en krönika som intresserar dig och läser.
Delmål 4 med aktiviteter
Du skriver en text som kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte Din text är avancerad , tydlig och mycket väl genomtänkt. Du varierar din meningsbyggnad och ditt ordval på ett kreativt och genomtänkt sätt . Du använder både ovanligare uttryck och ord . Du visar ibland prov på nyskapande ord som fungerar väl i textens syfte och sammanhang. Du är tydlig och övertygad i dina argument. Du hittar motargument och bemöter dem genom att ifrågasätta dess felaktighet. Det gör du genom att läsa krönikor på t.ex. dagstidningarnas hemsidor. Du hittar en krönika som intresserar dig och läser. Du skriver ner dina tankar och reflektioner vad du tycker var bra eller mindre bra.
Delmål 5 med aktiviteter

ModAra
Kunskapskravsmatris

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kunskapskrav
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kunskapskrav
Kunskapskrav
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: