Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Applikation, virka och sticka

Skapad 2019-01-16 23:35 i Färsingaskolan Sjöbo
Applikation på eget valt slöjdföremål.
Grundskola 1 – 6 Slöjd
Applikation för att smycka nytt eller gammalt textilt föremål. Lär dig att virka eller sticka från grunden.

Innehåll

Kort presentation av arbetsområdet

Eleverna gör en applikation på valfritt textilt föremål. 

Man får även virka eller sticka något eller bara lära sig hur man börjar för att träna upp sin förmåga.

Konkretiserade mål

  • Du ska göra en planering på ett arbete som innehåller en applikationsbild, virkning eller stickning.
  • Du lär dig arbetsgången från ide till färdig produkt.
  • Du snappar upp relevanta begrepp.
  • När slöjdarbetet är klart ska du göra en utvärdering.

Elevinflytande

      • Du får välja material, färger och former själv.
      • Du får välja vad arbeter ska användas till och hur det ska se ut.

 

Arbetsgång

  • Du kommer att få en presentation av hur applikation går till och se på olika exempel som inspiration.
  • Du kommer att få instruktioner om hur man börjar sticka och virka.
  • Du skriver en planering innan arbetet börjar och en utvärdering när det är klart.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du har arbetat. Hur du hanterar redskapen. Du ska ha gjort en planering och en utvärdering av ditt arbete.

Jag gör bedömningen under arbetets gång och av det färdiga arbetet. Jag tittar på din utvärdering.

 

 

Uppgifter

  • Planera ditt arbete.

Matriser

Sl
Applikation textilslöjd

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Instruktioner
Arbetar med handledning efter lärarens genomgångar och givna instruktioner.
Arbetar efter givna instruktioner och tar delvis egna initiativ under slöjdprocessen.
Använder tidigare kunskaper och färdigheter i nya situationer, löser problem under hela slöjdprocessen.
Självständighet Ansvarstagande och uthållighet
Tar ansvar för sitt slöjdarbete. Visar under slöjdprocessen ambition att slutföra det. Kan med handledning gå vidare när problem uppstår.
Tar eget ansvar för slöjdarbetet och driver det framåt. Löser mestadels de problem som uppstår. Slutför arbetet med gott resultat.
Tar stort ansvar för att driva slöjdarbetet framåt. Löser problem på ett välutvecklat sätt. Arbetar självständigt och kan ompröva tidigare beslut. Slutför arbetet med ett noggrant resultat.
Hantera verktyg, redskap och material
Har grundläggande kunskaper om verktyg, redskap och material. Behöver handledning för att hantera dem på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Väljer och hanterar själv verktyg redskap och material på ett i huvudsak korrekt sätt.
Väljer och hanterar verktyg, redskap och material på ett välutvecklat och medvetet sätt.
Hantverkstekniker
Behärskar med handledning grundläggande kunskaper i olika hantverkstekniker.
Behärskar en rad hantverkstekniker och kommer med förslag till egna lösningar.
Behärskar många hantverkstekniker och kommer med kloka förslag till lösningar.
Slöjdspecifika begrepp
Använder ibland slöjdspecifika ord.
Använder mestadels slöjdspecifika ord.
Använder alltid slöjdspecifika ord.
Planera, utvärdera och reflektera
Eleven kan bidra till att utveckla idéer med hjälp av tillgängligt inspirations-material. Planerar och utvärderar med handledning sitt arbete. Gör enkla reflektioner kring sitt slöjdarbete. arbete.Gör utvecklade reflektioner kring sitt slöjdarbete.
Eleven kan utveckla idéer med hjälp av tillgängligt inspirations-material. Gör en egen planering och utvärderar själv sitt.
Eleven utvecklar idéer och söker själv inspiration samt planerar noggrant. Värderar sin insats och sitt arbete. Gör en utvärdering och drar kloka slutsatser. Gör välutvecklade reflektioner kring sitt slöjdarbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: