Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppens mysterium

Skapad 2019-01-17 07:32 i Skogsbrynet Örebro
Vi har valt att arbeta med kroppen då barnen har visat stort intresse för detta tema.
Förskola

Vår plan är att vi ska prata om kroppen och dess största organ, muskler och skelett, samt hur kroppen fungerar och reagerar.

Innehåll

MÅL

Huvudmålet är att öka barnens kunskap om kroppens funktion på ett roligt och lärorikt sätt.

Barnen ska få en förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

Ingår i örebromodellen vi är lika inuti men olika utanpå.

BAKGRUND

Barnen har visat intresse genom att diskustera om hur kroppen fungerar och vad som finns inuti den. 

METOD - GENOMFÖRANDE

Tanken är att vi presenterar temat för barnen på en samling. Det är ett perfekt tillfälle för barnen att få vara med och samtala och komma med sina egna tankar och idéer. 

Vi tänkte kolla på de sex största organen, skelett och muskler, hur det fungerar och ser ut. Vi kommer använda oss av böcker, bilder och filmer för att lära oss. 

Barnen kommer sedan få göra olika skapande aktiviteter.

Temat avslutas med en hälsovecka där bla en spadag kommer att genomföras.

DOKUMENTATION

Vi kommer att föra dokumentationer genom unikum och dokumentationsväggar.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi kommer föra en utvärdering under tiden vi arbetar med temat genom bild och text. 

Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: