Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Book Circle - yr 7: w.4-11 2019

Skapad 2019-01-17 07:46 i Domnarvets skola Borlänge
En bokcirkel där eleverna i grupp om ca. fyra läser samma bok. Sammanlagt finns fyra (eller fem) olika uppgifter kopplat till boken, men varje elev genomför en (eller två) av dessa uppgifter varje vecka. Varannan lektion läser eleverna, varannan redovisar de sina uppgifter i sin grupp, muntligt med hjälp av förberett material som de får i ett häfte.
Grundskola 7 – 9 Engelska
This is a reading project in which every person in the group has the responsibility to accomplish one of four tasks every week - in total eight lessons during w.4-11. To make this task meaningful, interesting and educational, it is of great importance that you fulfil your part every week!!

Innehåll

The different tasks

1) The Leader of the Discussion 

a) Lead the discussion

 1. Make sure that everyone reports their task, find out whether anyone has any questions to ask about the text (i.e. if he/she has reacted on something, if the person doesn’t understand or finds anything less good).

 2. Make everyone get the same space when it comes to talking.

 3. Ask if anyone has anything he/she wants to comment on or add to the discussion.

 4. After the present session, you write the summary together with your group members. Open a word document online, share it with your teacher and all your group members. Use the same document all weeks but with different headings (w.5, w.6, a.s.o.).

b) Make a short summary

 1. Of the part read for the meeting of the day, write the summary down in the booklet.

 2. Choose two quotes from the text, reflect on them and give examples from the book to support your choice of quotes and write these down in the booklet as well.

 3. Share your summary, quotes and reflections with the group, but also invite the others to the discussion by asking them of their reflections and opinions.

2) The Phrase-and-Word-Finder + The Illustrator

a) The Phrase-and-Word-Finder

 • Make a list of 5 phrases and 5 words - different/difficult/important/useful.

 • Look them up in a dictionary and write an explanation in English.

 • Copy the phrase-and word-list and hand out to the group members.

 • Prepare an exercise to do with your mates in which you work with your phrases and words so your group members could learn them.

 • OBS! In the end of the book circle there will be a phrase-and-word-test of your 4 lists!

b) The Illustrator

 1. Make a storyboard - draw pictures - of two important settings (places) in the book.

 2. Describe why these two settings are so important – both in writing and speaking.

 3. Support your thoughts with examples from the book and tell the group about your reflections.

   

3) The Character Examiner

 1. Observe two characters in the text.

 2. Describe them (characteristics, what they like/dislike, their thoughts and opinions, behavior, etc.).

 3. Add two quotes that supports your description of each character.

 4. Compare the two characters to each other, as well as with yourself. Examine similarities and differences and motivate by giving examples from the book and by giving your own reflections and opinions.

4) The Detail Finder

 1. Find at least two details/facts and describe them (e.g. items, music, literature, places).

 2. Write about why each of them is mentioned in the book, how it’s used, etc.

 3. Support your explanations by giving examples from the book.

 4. Give your personal views about the details/facts.


Way of working

You are going to:

·         Read a novel in English

·         The book will be divided into four parts and for every part you are going to prepare one of four tasks (1.The Leader of the Discussion/2. The Phrase-and-Word Finder + The Illustrator/3.The Character Examiner/4.The Detail Finder) which will be presented in the group discussion during the lesson.

Material

·   The novel

·    The booklet The Book Circle

·     Dictionary

·    The Internet (searching for details/facts)

 

 

Method

You will work:

 • by yourself (read the book + write and prepare the oral presentation of the task)
 • in the group (oral presentation of the prepared task as well as a discussion of the text)

 

Time schedule

Week 4

Monday 21/1 (7A+7C)

Wednesday 22/1 (7B+7D)

- Present the instructions

- Get the books

- Plan the Reading schedule

 

Wednesday 22/1 (7A+7C)

Thursday 23/1 (7B+7D)

Read and prepare session 1

Week 5

Wednesday 30/1 (7A+7C)

Wednesday 30/1 (7B+7D)

Present session 1

 

Thursday 31/1 (7B+7D)

Read and prepare session 2

Week 6

Monday 4/2 (7A+7C)

Read and prepare session 2

 

Wednesday 6/2 (7A+7C)

 

 

 

 

Wednesday 6/2 (7B+7D)

Present session 2

 

 

 

Thursday 7/2 (7B+7D)

Read and prepare session 3

Week 7

 

Monday 11/2 (7A+7C)

Read and prepare session 3

 

Wednesday 13/2 (7A+7C)

Wednesday 13/2 (7B+7D)

Present session 3

 

Thursday 14/2 (7B+7D)

Read and prepare session 4

Week 8

Monday 18/2 (7A+7C)

 

 

 

 

 

 

Week 10

Wednesday 20/2 (7A+7C)

Wednesday 20/2 (7B+7D)

______________________

Thursday 21/2 (7B+7D)

 

Monday 4/3 (7A+7C)

 

 

Present session 4 + hand in the booklet

____________________

 

 

- "Left-overs"

- Evaluation The Book  circle

 

 

Examination

1. You will hand in the booklet when the work is done (Wednesday 20/2)

2. The discussions you will have when presenting your tasks are also a part of the examination and will be added to the grading of the booklet.

3. You will have a word test of your group's Phrases and Words (w.10 Thursday 7/3 (7B+7D) w.11 Monday 11/3 (7A+7C))

Uppgifter

 • The booklet - The Book Circle

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Matris Engelska - The Book Circle , Domnarvets skola

E
C
A
Förstå skrift
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Redogöra, diskutera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Diskutera och jämföra
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: