Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på vintern

Skapad 2019-01-17 08:20 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Vi arbetar med området "Naturen på vintern". Det händer många saker i naturen när det blir vinter. Men vad är det som händer och varför? (Koll på NO år 4)
Grundskola 4 NO (år 1-3) Biologi
Vad händer i naturen på vintern?

Hur kan djuren hålla sig varma i kylan?

Hur klarar växterna vintern?

Hur hittar djuren mat på vintern?

Detta och en hel del annat ska du få arbeta med i det här arbetsområdet.

Innehåll

Syfte/mål med temat.

Målet med arbetsområdet är att du ska:
- utvidga din kunskap om olika arter ytterligare

 - kunna förklara hur djuren klarar sig på vintern
- kunna förklara vad som menas med dvala och ge exempel på några djur som ligger i dvala
-  kunna ge exempel på hur växterna kan klara vintern
-  kunna ge exempel på stannfåglar

 

Hur arbetar vi?

Vi kommer att använda oss av lämplig litteratur, gruppdiskussioner, grupparbeten, se kortare filmer, samt  att vi kommer göra enkla laborationer.

 

Det här bedömer jag:

Du ska visa att du...

 •  kan namnen på några arter 
 •  kan berätta något om vad som händer i naturen på vintern
 •  kan berätta hur växterna klarar sig
 •  kan berätta hur djuren hittar mat och kan hålla sig varma i kylan
 • har förståelse för och kan beskriva de olika naturvetenskapliga begrepp vi arbetar med inom det här området.
 • göra enklare laborationer
 • Hur aktiv du är i gemensamma diskussioner.

 

Begrepp vi arbetar med i det här kapitlet:

 • dvala                                         
 • energi
 • frysa sönder
 • gryt
 • ide
 • isolering
 • kristall
 • minusgrader
 • stannfågel
 • vinterståndare
 • övervintra

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: