Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext - årskurs 4

Skapad 2019-01-17 08:25 i Bårslövs skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska
I det här arbetsområdet lär vi oss hur man skriver en faktatext.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

 • Du ska förstå syftet med en faktatext
 • Veta hur innehållet ska organiseras
 • Veta i vilken tempus du ska skriva en faktatext text i 
 • Känna till och kunna använda olika typer av sambandsord
 • Kunna skriva en egen faktatext
 • Veta att en faktatext är en beskrivande text

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • arbeta i Zick Zack-böckerna
 • läsa olika typer av faktatexter
 • öva praktiskt på att skriva de olika delarna (klassifikation, förekomst, kännetecken osv)
 • ha gemensamma genomgångar
 • ha enskilt arbete
 • ha diskussion i grupp

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 • du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner
 • du har en korrekt struktur på din faktatext
 • du använder dig av sambandsord
 • du använder rätt tempus i din text
 • du kan göra en eller flera jämförelser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Faktatext - årskurs 4

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
SYFTE
Förstår syftet med beskrivande text på en enkel nivå.
Förstår syftet med beskrivande text. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att syftet med beskrivande text är att förmedla information. Kan anpassa texten till syfte och målgrupp.
Förstår att det finns olika typer av beskrivande text och att strukturen är beroende av av syftet med texten. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgruppen.
INNEHÅLL
Håller sig huvudsakligen till ämnet och ger enkel information.
Håller sig till ämnet och ger information på ett fungerande sätt.
Håller sig till ämnet och ger tydlig information på ett ändamålsenligt sätt.
Utvecklar ämnet och ger omfattande information på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
STRUKTUR
Skriver observationer eller återberättar vad som hänt: - försöker klassificera och generalisera - fokuserar på en del av ämnet t.ex. "min katt..." - tar med irrelevant information
Använder delvis strukturen för beskrivande text: - utvecklar sina försök att klassificera och generalisera - ger begränsad information. Börjar organisera texten i stycken efter innehåll. Väljer ut och utvecklar några delar av ämnet.
Använder strukturen för beskrivande text: - skriver en inledning med en generaliserande klassifikation - beskriver rätt och detaljerat olika delar av ämnet. Kan välja och utveckla några delar. Försöker göra jämförelser som hjälper läsaren att förstå innehållet.
Använder strukturen för beskrivande text och anpassar den till syfte och målgrupp: - skriver en inledning med en tydlig generaliserande klassifikation som är relevant för ämnet - inkluderar detaljerad information som är vald på grund av sin relevans för ämnet. Tolkar och utvecklar viktig information. Organiserar fakta i innehållsligt avdelade stycken, som följer varandra i logisk ordning
SPRÅKLIGA DRAG
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text - har svårigheter att hålla samma tempus (presens) genom hela texten - använder några få ämnesspecifika ord - gör enstaka jämförelser
Använder flera av de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text - håller samma tempus genom i stort sett hela texten - använder flera enklare ämnesspecifika ord - gör ett flertal jämförelser
Använder de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text - håller samma tempus genom hela texten - använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord - gör jämförelser för att förtydliga innehållet
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text - håller samma tempus och förstår betydelsen av vilket tempus som väljs (vanligtvis presens men preteritum för tillbakablickar och historiska texter) - använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord som t.ex. "mänskligheten", "däggdjur" osv. - förstår att jämförelser kan användas för att förtydliga innehållet och använder ett för jämförelser väl avvägt språk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: