Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2019-01-17 08:44 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 8 – 9 Svenska
Under de här veckorna kommer vi att arbeta med argumenterande text för att skapa en större trygghet i att argumentera, skriva formellt och att använda källor och källhänvisning.

Innehåll

Målen vi kommer att arbeta med är målgruppsanpassning, argument och formellt skrivande. 

Syftet är att du ska förstå strukturen av en argumenterande text och bli tryggare med att skriva formellt. Området kommer bestå av föreläsningar, gruppövningar och en individuell skriftlig inlämning. 

Texten förbereds under vecka 18 och 19, men skrivs på lektionstid 11 och 12 maj. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Argumenterande text

Rubrik 1

Insats krävs
Godkänd nivå
Mer än godkänd nivå
Aspekt 1
Eleven kan skriva text som är anpassad efter uppgift och målgrupp.
Ny aspekt
Eleven kan strukturera sin text och följer språknormen.
Ny aspekt
Eleven kan ge respons och värdera andras texter utifrån givna punkter.
Ny aspekt
Eleven kan använda och värdera källor, samt koppla sin text till källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: