Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteratur år 9

Skapad 2019-01-17 09:12 i Arbråskolan F-9 Bollnäs
Grundskola 9 Svenska
Vi ska jobba med olika litteraturepoker, från forntiden och framåt. Vi ska även läsa om kända svenska författare, de så kallade "klassikerna". Området avslutas med att du gör ett fördjupningsarbete om en av författarna du läst om.

Uppgifter

 • Litteratur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Matris skriva

Rubrik 1

Nivå F
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Stavning
Texten innehåller många stavfel.
Texten innehåller en del stavfel.
Texten innehåller få stavfel.
Texten innehåller mycket få eller inga stavfel.
Skiljetecken
Stor osäkerhet vad gäller punkt och stor bokstav.
Lite osäkerhet vad gäller interpunktion.
Oftast korrekt interpunktion.
Korrekt interpunktion.
Styckeindelning
Inga försök till styckeindelning.
Försök till styckeindelning.
Mestadels fungerande styckeindelning.
Väl fungerande styckeindelning.
Språklig kvalitet
Språket är föga varierat. Ordförrådet är magert.
Språket innehåller försök till variation, med relativt gott ordförråd. Innehåller enkla beskrivningar.
Relativt god språklig variation samt gott ordförråd. texten innehåller en del utvecklade beskrivningar.
Mycket god språklig variation och rikt ordförråd. Texten innehåller välutvecklade beskrivningar.
Sammanhang
Ett antal meningar staplade på varandra, utan att höra ihop.
Ett försök att få meningarna att höra ihop i ett sammanhang. Det finns en antydan till "röd tråd".
Texten följer en "röd tråd".
Texten är väl genomtänkt och har en klar "röd tråd". Den väcker och bibehåller läsarens intresse.
Uppbyggnad
Beskriver händelser på ett kortfattat och ofullständigt sätt.
Gör enkla beskrivningar.
Gör utvecklade beskrivningar.
Kan använda beskrivningar och berättargrepp på ett välutvecklat sätt.
Kommunikativ kvalitet
Använder talspråklig stil. Texten är inte anpassad till någon mottagare. Du håller dig inte till ämnet.
Förmedlar händelser, snarare än upplevelser och som läsare berörs man inte av texten.
Lyckas förmedla upplevelser, reflektion och engagemang. Läsaren berörs.
Du förmedlar, tolkar och värderar upplevelser. Texten berör och väcker tankar hos läsaren
Genre
Behärskar ännu inte genrens särdrag.
Försöker och lyckas till viss del hålla sig till genrens särdrag.
Har relativt god förmåga att använda dig av den givna genren.
Har mycket god förmåga att utnyttja genrens ramar och visar att du behärskar den.

Sv
Kunskapskrav källkritik

Tema källkritik - Kunskapskrav

E
C
A
Information & källor
Du kan söka information och använda källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information och använda källor på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan söka information och använda källor på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: