👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på vintern

Skapad 2019-01-17 09:14 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Vi arbetar med området "Naturen på vintern". Det händer många saker i naturen när det blir vinter. Men vad är det som händer och varför? (Koll på NO år 4)
Grundskola 4 Biologi NO (år 1-3)
Vad händer i naturen på vintern? Hur kan djuren hålla sig varma i kylan? Hur klarar växterna vintern? Hur hittar djuren mat på vintern? Detta ska du få arbeta med i det här arbetsområdet.

Innehåll

Syfte/mål 

När vi har arbetat med detta område kommer du ha utvecklat dina kunskaper och förmågor att:
* kunna namnet på arter i närmiljön
* kunna ge exempel på hur växterna kan klara vintern
* kunna ge exempel på stannfåglar
* kunna förklara hur djuren klarar sig på vintern
* kunna beskriva och använda dig av några naturvetenskapliga begrepp som vinterståndare, dvala, gryt, stannfågel, ide, växelvarm.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med området genom att:

 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner
 • arbeta med läromedlet Koll på NO 4
 • se på film
 • skriva en kort beskrivande text om ett djur du själv valt, se uppgift
 • arbeta på Bingel

Bedömning

Såhär får du visa dina kunskaper och förmågor:

 • ditt arbete i läromedlet Koll på NO 4
 • hur du bidrar till gemensamma muntliga genomgångar och diskussioner
 • skriftligt förhör

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Vinter i naturen

Påväg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Beskriva biologiska samband och använda begrepp
Du kan kort redogöra och beskriva vad som händer i naturen och med djuren på vintern. Du använder till viss del passande begrepp.
Du kan på ett utvecklat sätt redogöra och beskriva vad som händer i naturen och med djuren på vintern. Du använder passande begrepp.
Djur och växters anpassningar till vintern
Du kan ge exempel på någon anpassning djur och växter gör för att anpassa sig till vintern.
Du kan på ett utvecklat sätt redogöra och ge exempel på anpassningar djur och växter gör för att anpassa sig till vintern.