Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3. Familjerätt

Skapad 2019-01-17 09:39 i P A Fogelströms gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Juridik
Använda och förstå innebörden av olika juridiska begrepp. Kunna arbeta med fallbeskrivningar samt lösa dessa med hjälp av relevant rättskälla. Ha förmåga att resonera kring lagstiftningens effekter och dra egna slutsatser. Studera privatjuridiska frågor i samhället och föra ett resonemang ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Innehåll

Familjerätt och Successionsrätt 

 

 

Syfte: 

 • Använda och förstå innebörden av olika juridiska begrepp. 

 • Kunna arbeta med fallbeskrivningar samt lösa dessa med hjälp av relevant rättskälla. 

 • Ha förmåga att resonera kring lagstiftningens effekter och dra egna slutsatser. 

 • Studera privatjuridiska frågor i samhället och föra ett resonemang ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. 

 

 

Du kommer att lära dig om: 

Vad är skillnaden på att gifta sig och vara sambo? 

Vem får vårdnaden om barnen? 

Vem får adoptera? 

Hur funkar det med arv och testamente? 

 

 

Material och litteratur 

Läroboken kapitel 5 och 6 

Lagboken.se 

Rättsfall 

 

 

Examination: 

Begreppstest 

Skriftligt prov vecka 10 

 

 

Vecka 

Innehåll 

 

2 

Omdömessamtal i kurserna 

Intro till familjerätten 

 

3 

Familjerätt - samlevnadsformer: äktenskap och sambo 

 

4 

Familjerätt - samlevnadsformer: äktenskap och sambo 

Familjerätt - föräldrar och barn 

 

5 

Familjerätt - föräldrar och barn 

 

6 

OMPROVSDAG 

 

7 

Successionsrätt - arv och testamente 

 

8 

Repetition 

 

9 

SPORTLOV 

 

10 

Prov i familjerätt 

 

Sidbrytning 

Öva på begrepp: 

 

Förmågor i kursen Privatjuridik 

 1. Kunskaper om centrala rättsområden. 

 1. Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att använda dessa. 

 1. Kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att upprätta sådana. 

 1. Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivningar samt att tolka och använda relevanta rättsregler. 

 1. Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. 

Centralt innehåll som behandlas i detta moment 

 • Familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning. 

 • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang. 

 

Kunskapskvaliteter 

 1. Kunskaper om rättsområdet: 

Redogöra för regler inom det juridiska området familjerätt översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat 

 

 1. Kunskaper om begrepp: 

Redogöra för begrepp inom familjerätt översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat 

 

 1. Använda och tillämpa lagar genom att lösa problem/fallbeskrivningar 

Lösa enkla fallbeskrivningar med tillfredställande resultat och dra enkla slutsatser  

Utifrån fallbeskrivningar Identifiera och beskriva utförligt problem inom dessa. Motivera lösningar med välgrundade argument genom att tolka och använda rättskällor. 

Utifrån fallbeskrivningar Identifiera och beskriva utförligt och nyanserat problem inom dessa. Motivera lösningar med välgrundade och nyanserade argument genom att tolka och använda rättskällor. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: