👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullvivans GPP skapande

Skapad 2019-01-17 09:41 i Klackerups förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
På Gullvivan vill vi att barnen ska få en lustfylld undervisning med hjälp av olika former av upplevelser.

Innehåll

Syfte

 • Vi vill skapa förutsättningar för att barnen på ett lustfyllt sätt ska få möjlighet att prova många olika uttrycksformer i vår verksamhet.

Läroplansmål i fokus

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 

 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

strategier:

 •  Lek: Vi har väljardagar där vi erbjuder barnen olika lekalternativ att välja mellan. Detta gör vi för att ge arenor för barnen att träna sina sociala förmågor samt att skapa en vi-känsla där vi pedagoger är med och stöttar både socialt och språkligt samt för leken vidare vid behov. Då vi inte har så många lekalternativ att välja mellan blir det enklare att välja lek och stanna kvar längre i leken och genom detta blir det en större trygghet. Till vissa lekar har vi skapat leklådor med rekvisita som bidrar till att lekarna blir tydligare.
 • Bild: I undervisningen har vi olika moment som är återkommande tex självporträtt som vi gör för att på ett konkret sätt följa barnens utveckling. I vår ateljé erbjuder vi många olika material till barnens bildskapande, allt detta är tillgängligt för barnen. Det vi ser att barnen är intresserade av tar vi tillvara genom att erbjuda material som adekvat och vi tillför även nya material för att väcka nyfikenhet till nytt skapande.
 • Rörelse: Vi har gymnastik en dag i veckan och då delar vi in barnen i två grupper. Detta gör vi för att vi ska kunna möta varje barn och stötta dem i deras motoriska utveckling. Varannan vecka har vi gymnastik tillsammans med blåklockans barn. Då har vi tillgång till hela lekhallen.  Vi diskuterar med barnen om vikten av att röra på sig innan vi startar upp passen. Genom att vara lyhörda pedagoger tar vi tillvara på det som vi ser att barnen tycker är lustfyllt. Till våren är vår tanke barnen ska få vara involverade i att planera våra gymnastikpass. Varje dag innan vi går in samlas vi på vår gräsmatta tillsammans med Blåklockan och har olika former av rörelselekar.
 • Sång: Vi sjunger efter lunch varje dag. Vi använder oss av tecken som stöd vilket gör att alla barn har möjlighet att delta aktivt samt få en förståelse för det vi sjunger. Barnen väljer mellan olika sångkort och blir på så sätt involverade i vilka sånger som vi sjunger.
 • Musik: Vi använder oss av olika musikstilar i verksamheten tex klassisk musik i ateljén, på gymnastiken som avslappning. Barnens populärmusik tar vi tillvara på med hjälp av "kanonen" som vi kopplar upp och lyssnar och dansar till.  
 • Dans: Vi använder oss av dans som uppvärmning och dansstopp vid våra gymnastikpass. Vid våra större högtider har vi som tradition att dansa ringlekar. 
 • Drama: Vi använder oss av drama i vår tema verksamhet då vi dramatiserar olika sociala dilemman med eller utan hjälp av handdockor. Detta gör vi för att barnen ska kunna gå in i en roll och hitta sätt att förmedla känslor och få verktyg till socialt samspel.

 

 

 

 

 Så här dokumenterar vi/det här vill vi följa upp

Vi tar tillvara på barnens tankar genom att skriva ner vad de säger och ta bilder.

Vi synliggör dokumentationen genom att sätta upp den på vår lärvägg. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18