Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gerillaslöjd

Skapad 2019-01-17 10:06 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Gerillaslöjd Ett samarbetsområde mellan trä och textilslöjd! Gerillaslöjd, Kravallslöjd, Graffitislöjd - kärt barn har många namn! Det som menas med dessa olika uttryckssätt är att göra slöjden mer synlig och också förmedla ett budskap till mottagaren (den som ser alstret) och därigenom påverka sin omgivning. Du ska i samarbete med en kompis i trä- och metallslöjden, förmedla ett budskap genom att tillverka ett föremål i valfri garnteknik.

Innehåll

Gerillaslöjd

 

Ett samarbetsområde mellan trä och textilslöjd!

 

SYFTE OCH INNEHÅLL

När vi arbetar med området gerillaslöjd får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

  •          Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  •          välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets-och miljöaspekter,
  •          prova och ompröva att kombinera olika material och hantverkstekniker
  •          formulera och välja handlingsalternativ i ditt arbete
  •          analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
  •          tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

 UNDERVISNING

Så här arbetar vi:

·         Introduktion av arbetsområdet

·         Gemensam skiss och planering av alstrets utseende, storlek, form och budskap

·         Genomgångar av tekniker och val av redskap

·         Enskilt genomföra sin del av alstret och redovisa det skriftligt/muntligt

·         Tillsammans sätta samman de enskilda delarna till det gemensamma budskapet och ställa ut.

 

BEDÖMNING

Underlag för bedömning:

         Skisser på det egna arbetet

         Ditt slöjdarbete

         Muntliga och skriftlig redovisningen/dokumentationen

 

Det som bedöms är hur du kan:

         Formge och framställa slöjdföremål i olika material

         Använda handredskap, verktyg och maskiner

         Välja tillvägagångssätt och motivera dina val under arbetet

         Utveckla idéer

         Prova hur olika material och tekniker kan kombineras med hänsyn till form och funktion

         Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

         Använda slöjdspecifika begrepp och visa på samband mellan form, funktion och kvalitet

         Tolka slöjdföremåls uttryck och föra resonemang kring detta

 

CHECKLISTA

Det här behöver du kunna inom området:

·         Gör en gemensam skiss och bestämma form och storlek

·         Gör en gemensam planering på din insats

·         Gör skisservmed tydlig redovisning av mått

·         Genomföra det egna arbetet och anpassa det efter din partners arbete

·         Fundera och reflektera kring ditt eget arbete enligt frågorna i häftet

·         Redovisa ditt arbete muntligt/skriftligt

 

 

Planering

 

V.6

Intro/grupper/3 budskap

V.17

Eget arbete

V.7

Idé / Skissa/planera

V.18

Arbete in för bedömning

V.8

Planering klar efter lektion

V.19

Prao

V.9

Sportlov

V.20

Prao

V.10

Eget arbete

V.21

Prao Kr Him.

V.11

Eget arbete

V.22

Utvärdering lämnas in

V.12

Eget arbete

V.23

Sista lektionen

V.13

Eget arbete

 

 

V.14

Eget arbete

 

 

V.15

Påsklov

 

 

V.16

Eget arbete

 

 

Uppgifter

Matriser

Sl
Slöjd 7-9

Bedömningsmatris 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställning och formgivning
Du designar och framställer egna föremål i olika material utifrån instruktioner
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Redskap och maskiner
Användning av lämpliga redskap, verktyg, maskiner
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Motivering
Du motiverar dina val av material, teknik, verktyg, form, färg och konstruktionssätt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Idéer
Fokus på idéutveckling och medvetna överväganden innan framställningen startar. Egna idéer, iaktta bilder och föremål från din omgivning, en given uppgift där ett problem, ett behov, ett material eller en teknik kan vara utgångspunkt eller utifrån ett övergripande tema
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Form och funktion
Prövar olika material och tekniker och hur de kan kombineras till föremålets form och funktion.
Du prövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du prövar och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du pröva och ompröva systematiskt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Självständighet när det gäller idéutveckling, överväganden, framställning och värdering
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Omdöme och slöjd-specifika begrepp
Använda ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och förklara, samt resonera kring sin arbetsprocess och sitt resultat.
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjd-specifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka slöjdföremål
Tolka barn och ungdomskultur, mode och trender. Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former. Utforma egna slöjdföremål på ett personligt sätt.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: