Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2019-01-17 10:50 i Trönninge skola Varberg
Vi kommer att få lära oss om luft och tryck.
Grundskola 6 Fysik Teknik Kemi
Luft Kan vi känna den? Tar den någon plats? Väger den något? Vilka olika delar består den av? Du får lära dig om lufttryck, luftföroreningar och kemiska reaktioner. Vatten Vattnets unika egenskaper, t.ex. fasövergångar och var du upptäcker dem. Du ska bli expert på vattnets kretslopp och lära dig om avloppsrening och vattenrening.

Innehåll

Syftet med undervisningen är att eleverna ska få utveckla förmågan att:

 

använda kemins och fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen.

Undervisningen kommer att innehålla:

Fakta om luftens och vattnets egenskaper och sammansättning.

Enkla  undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Tolka och granska information med koppling till kemi eller fysik i till exempel i faktatexter .

 

Bedömning

 • Du ska kunna berätta om luftens och vattnets egenskaper.
 • Du ska kunna utföra experiment och kunna följa en enkel instruktion.

 • Du ska kunna dokumentera, ställa hypoteser och dra slutsatser. Du ska jämföra ditt resultat med andras.

 •  Du deltar i diskussioner och samtal utifrån dina dokumentationer. Du kan relatera till egna iakttagelser. 

   

Godtagbara

 • Du kan berätta något om luftens egenskaper
 • Du kan utföra experiment och följa en enkel instruktion
 • Du kan skriva enkla labbrapporter
 • Du deltar i diskussioner

 

Mer än godtagbara

 • Du kan berätta om flera av luftens egenskaper
 • Du kan utföra experiment, följa en instruktion och jämföra dina resultat med andras
 • Du skriver utförliga labbrapporter
 • Du deltar aktivt i diskussioner och för dem framåt

Så här kommer vi att arbeta:

 1. Gemensamma diskussioner

 2. Genomgångar

 3. Experiment 

 4. Uppgifter där du får träna på att beskriva och förklara.

 5. Titta på film och diskutera

 

Filmer:

5 x 2 min från Eduklips, med olika infallsvinklar om luft

Struten : Hur många ballonger behövs för att lyfta en...

Testa! : Flyga

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: