Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

REKLAM VT19

Skapad 2019-01-17 11:23 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Bild
Vi kommer att arbeta med reklam under hela terminen. Vi skall arbeta med olika moment: Information om reklam, reklamanalys, produktskapande, argument och reklamfilm.

Innehåll

Reklam

 1. Introduktion till reklam (HT).
 2. Gruppövning kring reklamanalys (HT).
 3. Reklamanalys i par (HT).
 4. Muntlig redovisning av reklamanalys (VT)
 5. Introduktion till produkt. Skapa en produkt. Individuellt arbete v.3-6.
 6. Gruppindelning & argumentation. Gruppen får rösta fram en produkt som skall presenteras i de gemensamma reklamfilmen.  v. 8.
 7. Introduktion till reklamfilm. Brainstorming och manus v. 9-11.
 8. Spela in reklamfilm v. 11-13.
 9. Redigera er gemensamma reklamfilm v. 13-15.
 10. Skicka filmen till: hanna.alexandersson@kungsbacka.se och svara sedan på utvärderingsfrågorna: Reklam, på bildportfolio. v15.

 

 

 

Uppgifter

INTRODUKTION TILL REKLAM: Eleverna får se en Powerpoint-presentation.

GRUPPÖVNING REKLAMANALYS: Eleverna får med hjälp av sina (nyvunna och befintliga) kunskaper försöka placera ut reklamannonser på respektive magasin. Vi diskuterar sedan skillnader och likheter kring olika magasin och dess reklaminnehåll; såsom målgrupp mm.

REKLAMANALYS I PAR: Eleverna får i grupp välja en valfri reklambild att analysera. Analysen skall följa ett analysschema som delas ut i klassrummet. Analysen skall presenteras muntligt.

SKAPA PRODUKT: Eleverna ska individuellt skapa en produkt i 3D-format. Valfritt material. Eleverna väljer själva vilken produkt de vill skapa, men den ska vara innovativ och riktad till deras egen målgrupp. Man får inte göra en exakt kopia av någonting existerande men det är helt ok att göra en ny, bättre version av någonting. Exempelvis: Man får inte göra en Coca-cola burk eftersom det redan finns men en helt ny läsk med nya smaker och design går bra.

Bildresultat för tablettask bilduppgift

(Bilden är lånad från: Google)

ARGUMENT: Du ska skriva ner dina bästa argument! Varför är din produkt bäst? Vad har den som redan existerande produkter på marknaden inte har? osv. Argumenten ska du sedan använda i gruppindelningen när det ska avgöras vilken produkt ni ska göra en reklamfilm om.

Bildresultat för digital reklamaffisch

(Bilden är lånad från: Google)

REKLAMFILM: Eleverna ska i grupper arbeta med en reklamfilm. En av produkterna ska röstas fram och man ska sedan gemensamt skriva manus, filma och redigera sin reklamfilm.

1. Planera och genomföra ett filmprojekt från början till slut. Tankekarta/brainstorming, bild och textmanus, filma, regissera/skådespela samt redigera.
2. Kunna kommunicera med hjälp av rörliga bilder. försöka lyfta fram produkten på ett attraktivt sätt. Använda egna erfarenheter, åsikter och upplevelser för att hitta kreativa lösningar. Tänk på att variera era bildutsnitt (översiktsbilder, helbilder, halvbilder, närbilder, och extrema närbilder). Bildutsnitt och vinklar: file:///C:/Users/Hannahjuni/Desktop/HEDESKOLAN/Årskurs%208/Bildutsnitt+och+kameravinklar.pdf
3. Träna på grundläggande regler i bildredigering i iMovie eller dylikt program.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Reklamanalys

Ej Godkänd
E
C
A
Egna intryck av annonsen
Behöver stöd för att kunna sätta ord på sitt intryck av annonsen.
Sätter ord på och reflekterar över sitt första intryck. Ex. ”Jag tycker den är snygg för att..”
Utvecklar sina tankar och motiverar sitt intryck. Ex. Den är snygg för att den är blå, jag gillar blått som påminner mig om.
Analyserar, motiverar och förklarar sitt första intryck av annonsen. Ex. ”Den är snygg för att den är blå, blått för mig symboliserar havet, frihet…”
Annonsens syfte och sammanhang
Behöver stöd för att förstå annonsens syfte och sammanhang.
Förstår och funderar kring annonsens syfte och sammanhang.
Förstår och motiverar annonsens syfte och sammanhang.
Förstår bildens syfte och sammanhang med väl underbyggda resonemang.
Tolkning
Behöver stöd för att ge en egen tolkning av annonsen.
Tolkar annonsen. Ex ”Jag tror den riktar sig till flickor för att…”
Funderar och tolkar annonsen utifrån personliga erfarenheter. Ex. ”Jag tror den riktar sig till flickor för att… Det tror jag för att när jag var liten…”
Funderar och tolkar annonsen utifrån personliga erfarenheter och drar paralleller till andra sammanhang. Ex. ”Jag tror den riktar sig till flickor för att… Det tror jag för att när jag var lite så gjordes en liknande kampanj där man också”
Ställningstagande
Behöver stöd för att uttrycka sin åsikt.
Uttrycker en egen åsikt.
Motiverar sin egen åsikt.
Argumenterar för sin egen åsikt.
Detaljer
Kan uttrycka sig och visa på detaljer
Kan väl uttrycka sig och visa på väl utvecklade detaljer
Kan mycket väl uttrycka sig och visa på mycket väl utvecklade detaljer

Bl
REKLAM

Reklam matris

E
C
A
Bildspråk (Produkt)
Du har ett enkelt bildspråk = Din produkt är enkel, och delvis genomtänkt. Produkten matchar delvis målgruppen enligt din beskrivning.
Du har ett utvecklat bildspråk = Din produkt är välarbetad och väl genomtänkt. Produkten matchar målgruppen väl enligt din beskrivning.
Välutvecklat bildspråk= Din produkt är mycket väl genomtänkt och mycket välarbetad. Kreativ och innovativ produkt som matchar målgruppen mycket väl enligt din beskrivning.
Bildspråk och teknik (Affisch)
Du har ett enkelt bildspråk = Enkelt, delvis genomtänkt affisch i förhållande till produkt och målgrupp. Du har på något ställe tänkt på diagonaler, loggans färger, färgsymboler mm i din affisch. Enkel digital redigering.
Du har ett utvecklat bildspråk = Du har planerat din affisch väl i förhållande till produkt och målgrupp. Du har också tänkt på diagonaler, loggans färger, färgsymboler mm i din affisch. Väl fungerande digital redigering.
Du har ett mycket välutvecklat bildspråk = Du har planerat din affisch mycket väl i förhållande till produkt och målgrupp. Du har också tänkt på diagonaler, loggans färger, färgsymboler mm i din affisch. Mycket välfungerande digital redigering.
Bildspråk (Film)
Du har ett enkelt bildspråk = Enkelt, delvis genomtänkt manus där man kan följa handlingen på ett enkelt sätt. Man förstår vad budskapet är.
Du har ett utvecklat bildspråk = Du har planerat din film väl och har ett genomarbetat manus där produkten marknadsförs på ett tydligt och intressant sätt (reklamfilm) eller där budskapet visas på ett intressant och tydligt sätt. Du har arbetat lite extra med skådespeleri/regi etc för att göra bildspråket tydligare.
Välutvecklat bildspråk= Du har planerat din film kreativt och väl och tänkt på: Klädval, kameravinklar, skådespeleri, regi, repliker, miljöer osv för att göra filmen intressant och “unik”. Ditt manus är mycket genomarbetat och har en tydlig handling där produkten/budskapet marknadsförs på ett intressant och kreativt sätt. Handlingen är inte alltför enkel.
Teknik (film)
I huvudsak fungerande teknik = Du använder kameran på ett enkelt sätt, och fotograferar rätt så spontant. Din redigering är enkel. Du har provat på iMovie och klipp ihop bild, ljud och ev text.
Relativt väl fungerande teknik = Du har arbetat med kameran aktivt och filmar med olika, varierade bildvinklar. Din bildredigering är utvecklad. Du har provat och omprövat dina idéer, och varit noggrann i arbete med bild, ljud och ev text.
Väl fungerande teknik = Du har arbetat med kameran aktivt och filmat på ett kreativt sätt för att få fram budskapet på det sätt du planerat. Din bildredigering är välutvecklad. Du har provat och omprövat dina idéer, och varit noggrann i din klippning, ljud och ev. text. Din redigering innehåller något som är lite mer avancerat, till exempel väl synkad klippning med ljud. (Tekniken blir automatiskt mer avancerad med ett mer genomtänkt planering)
Arbetsprocess
Du behöver en del hjälp för att välja handlingsalternativ som utvecklar ditt arbete.
Du arbetar ganska självständigt.
Du arbetar självständigt.
Utvärdering
Du svarar enkelt på frågorna om ditt eget filmarbete. Du visar på enkla samband mellan uttryck, innehåll, och kvalitet i ditt arbete. (Dina reflektioner kopplade till uppgiften är enkla.) Du använder ord och begrepp på ett enkelt sätt kopplat till uppgiften.
Du arbetar ganska självständigt. Du svarar utvecklat på frågorna om ditt eget filmarbete. Du visar på ganska komplexa samband mellan uttryck, innehåll och kvalitet i ditt arbete. (Dina reflektioner kopplade till uppgiften är utvecklade.) Du använder ord och begrepp på ett utvecklat sätt kopplat till uppgiften.
Du arbetar självständigt. Du svarar välutvecklat på frågorna om ditt eget filmarbete. Du visar på komplexa samband mellan uttryck, innehåll och kvalitet i ditt arbete. (Dina reflektioner kopplade till uppgiften är välutvecklade.) Du använder ord och begrepp på ett välutvecklat sätt kopplat till uppgiften
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: