Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tryck

Skapad 2019-01-17 11:31 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Grundskola 8 Fysik
Hur kommer det sig att ligga på en spikmatta inte gör ont? Hur kommer det sig att man måste lägga sig ned för att hjälpa en nödställd som har hamnat i isvak? Hur kommer det sig att vattentorn är alltid placerade på höga ställen? Detta är ex på frågor som du kommer att kunna diskutera när vi läser om tryck.

Innehåll

Område

Arbetsområde: Tryck

Hur kan du visa ditt lärande:

 • Ditt deltagande på lektioner
 • Ditt deltagande på laborationer
 • Ditt resultat på läxor
 • Ditt resultat på prov
 • Din laborationsrappor

Kunskapsmål: detta ska du kunna efter när vi har jobbat med avsnittet "tryck".

 

 • Vad tryck är för något

 • Sambandet mellan tryck, kraft och area.
 • Hur man mäter tryck.
 • Tryck på fasta material.
 • Tryck i vatten.
 • Tryck i gaser.
 • Hur kunskaper om tryck har påverkat våra liv.

Kursplan fysik: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/fysik

 

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Arbeta i läroboken
 • Laborationer varav en lämnas in för bedömning.
 • Film
 • Gruppdiskussioner
 • Muntliga och skriftliga läxförhör.

Uppgifter

 • Tryck

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Vid provet i fysik får du möjlighet att visa att du kan:

F
E
C
A
Begrepp/kunskap
Förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp för att förklara. Förmåga att ta till sig och använda kunskap om tryck.
Du har bristfällig kunskap om tryck
Du har grundläggande kunskaper om tryck och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om tryck och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativ god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om tryck och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Förmåga att resonera och använda sin kunskap i nya sammanhang.
Du saknar eller har ett bristfällig resonemang.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelse i vardagslivet och samhället kopplas ihop.
Du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang där företeelse i vardagslivet och samhället kopplas ihop.
Du kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelse i vardagslivet och samhället kopplas ihop. .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: