Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formellt och informellt brev

Skapad 2019-01-17 11:43 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Formellt brev
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Ett brev är en försändelse från en skribent till en mottagare. Brevet skrivs på papper eller digitalt. Det består av en lite längre text. Innehållet varierar med mottagaren. Ett brev skriver du oftast till en person som du känner, men du kan också behöva skriva till personer som du inte känner. Beroende på vem du skriver till skriver du ett informellt eller formellt brev.

Innehåll

När du läst detta område ska du kunna:

 • Du ska visa att du känner till hur ett personligt och formellt brev är uppbyggt.
 • Du ska kunna använda skiljetecken och styckeindelning.
 • Du ska kunna skriva respektive brev med tydligt innehåll.
 • Du ska kunna ge och ta emot respons.

Så här kommer du att undervisas:

Vi kommer arbeta med:

Vi går gemensamt igenom de ramar som är typiska för texttypen brev, samt vad som skiljer det personliga brevet från det formella brevet, läser exempeltexter och skriver egna brev.

Bedömning

 • Din förmåga att tillämpa de grammatiska reglerna i teori och praktik, dvs både i övningsexemplen, men i synnerhet också i dina egna texter.
 • Din förmåga att diskutera, samtala och analysera språkanvändning och ge kamratrespons
 • Du kommer att få skriva både ett personligt och ett formellt brev. I det formella brevet kommer jag att bedöma hur du använder dig av det formella brevets särdrag, samt hur du använder skiljetecken och styckeindelning.

 

 

 

Uppgifter

 • Formellt Brev

 • Formellt Brev

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: