Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media and Society Today

Skapad 2019-01-17 12:15 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Engelska
Detta arbetsområde baseras på material från Wings 8 Section 1 Media

Innehåll

 

Section 1 Media

Our “What to do-list”:

Below you will some short info about the different exercises we will do to improve your English and to learn new words and different aspects of  media in our society.

Grammar units:

Present Continuous – Pågående presens (nutid) WB pages 28-29

Past Continuous – pågående preteritum  (dåtid) WB  pages 30-32

Prepositions + ing-form – prepositioner +ingform WB pages 34-35

 

Oral assignments:

Assignments:

·         Have discussions in groups and class about social media.

The discussions will be about social media and their effects on our lives today, benefits and drawbacks et cetera

·         You will work in groups of 3-4 and perform a roleplay/dialogue

Roleplays in groups of 3 or 4: talk about a movie or TV-show where you use your own interests and the textbook as inspiration.

I will look at your ability to:

communicate with others using a suitable language.

ask and answer questions.

follow up on what others are saying and expanding on it.

use suitable words and phrases that connect to the topic at hand.

explain what you mean and give clear examples.

 

I will be looking at your ability to communicate in way that your classmates understand and is suitable for the different situations. This means that you should be able to explain your opinion and motivate it with clear examples and using words and phrases that connects to the topic. I will also check that you can keep a conversation going by asking and answering questions and follow up on what others are saying, showing that you understand what the others are saying.

 

Reading and listening comprehension:

Assignments:

·         answer questions to different texts and audio.

·         retell and summarize what you read and listen to.

 

We will work with different texts and other media to improve our understanding.We will develop our ability to talk and write about the things we read and hear. Through your answers and ability to retell and reiterate (upprepa) you will be able to show me how well you comprehend the contents of the material.

 

Writing

Assignment:

·         write your own news article.

This time we will focus on writing a news article about something media related, a new movie/book/game release or upcoming events, or new trends

You will practise on writing using a bit more formal language suitable for a newspaper. We will look at different examples from a couple of magazines and papers.

 

Vocabulary and other content

Our aim is to increase the vocabulary and types of phrases we use to be able to speak fluently about aspects relating to different types of media. You should also learn a bit about different magazines that are popular in English speaking countries, mainly from the US and the UK. You should also learn a bit about how media has developed and changed through the years.

Uppgifter

  • Writing: practise the -ing forms

Matriser

En
Kopia av Halmstad Engelska Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
E
C
A
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språ¬ket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställ¬ningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna fram¬ställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sam¬manhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpass¬ning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfaren¬heter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: