Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 9 kap 4 Procent

Skapad 2019-01-17 12:29 i Tiundaskolan Uppsala
Procent - Kap. 4 - Matematik Direkt 9
Grundskola 9 Matematik
Området kommer att fokusera på att beräkna delen, beräkna andelen samt beräkna det hela. Detta kommer att ske med förändringsfaktorer och är vardagsanknutet genom ränte- och promilleberäkningar. Vi kommer också att titta på hur man kan föras bakom ljuset genom att blanda ihop begrepp som procent och procentenheter.

Innehåll

Procent

ORD ATT KUNNA: 

procentform, bråkform, decimalform, delen, det hela, andelen, förändringsfaktor, ränta, räntesats, inlåningsränta, procentenhet, promille.

Kunskaper att jobba mot (högre måluppfyllelse):

I den här kursen får du lära dig att mer om:

 • att räkna med upprepade förändringar
 • problemlösning med procent
 • statistik

Kunskaper att uppnå:

Efter avsnittet skall eleven kunna:

 • förstå och utföra de tre olika sätten att beräkna procent: 1) beräkna andelen 2) beräkna delen 3) beräkna det hela 
 • räkna med förändringsfaktorn
 • använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang, 
 • skilja på procent och procentenheter
 • räkna med promille
 • kunna beräkna medelvärde, median, typvärde och variationsbredd
 • kunna läsa av och tolka stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram
 • kunna läsa av och konstruera ett lådagram

Så här arbetar vi

 • Lärarledda genomgångar
 • Problemlösning
 • Samtal och diskussioner i grupp/klass
 • Eget arbete - enskilt och i grupp - lektionstid
 • Eget arbete - enskilt - hemma

 

Tidsplanen

Vi arbetar med kapitlet fram tom vecka 6 då vi avslutar med ett skriftligt prov.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: