Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt År 4

Skapad 2019-01-17 12:37 i Margarethaskolan Grundskolor
Grundskola 3 – 5
Elever ska lära sig delar och funktion i människokropp. Vi ska genomföra arbeten från vecka 2 till 5.

Innehåll

Syfte med området människokroppen

Hämtat ur biologiämnets karaktär och uppbyggnad.

Biologiämnet behandlar människan som biologisk varelse. Här ingår kunskaper om cellen, om inre organ och deras funktion samt hur dessa samverkar. 

Konkreta mål för eleven

Du ska: Veta hur kroppen är uppbyggd och hur skelett, muskler och leder samverkar. Kunna namnen på viktiga organ i din kropp och veta hur de fungerar. Kunna matens väg genom kroppen. Kunna blodets väg genom kroppen och veta dess funktion. Känna till hur nervsystemet och hjärnan fungerar. 

Du ska kunna dokumentera på ett sammanhängande och tydligt sätt. tex genom en muntligt presentation. Du kan dokumentera med hjälp av text och/eller bild.

Undervisning

Arbetet kommer att bestå av introduktion av arbetsområdet där vi visar vilka mål som arbetet har.

Vi kommer att titta på olika filmer, läsa och titta på bilderna i olika läroböcker och gå in på webben för att söka fakta.

Undervisningen kommer att ske i grupp.

 

Visa vad du lärt dig

Du ska visa att du har tagit fram fakta som tydligt hör till ämnet eller en tydlig fråga. Du ska visa att du kan skriva egna texter som handlar om det du ska ta reda på och det som du lärt dig. 

Du visar att du behärskar området genom att berätta, rita eller skriva ner din kunskap.

Gruppen ska presentera sina arbete inför klassen.

Vi tittar på om du med egna ord kan visa att du förstått det du lärt dig ex. genom att använda egna ord och beskrivningar istället för att skriva av den information du hittat.

Vi tittar på hur du klarar av att använda tiden på ett bra sätt. Du kan ex. använda väntetid till att rita beskrivande bilder eller förbättra de texter du skrivit.

Vi tittar på hur du använder den kunskap du lärt dig i andra ämnen även på det här området. Ex. att använda fin stil, stor bokstav och punkt i de texter du skriver.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: