Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i spanska, åk 7, vecka 2-9

Skapad 2019-01-17 13:12 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Planering i spanska, åk 7, vecka 2-9.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Under vårterminens första del kommer vi att fokusera på inlärning av nya ord/fraser samt de kommunikativa förmågorna läsa, skriva, tala och lyssna. Grundläggande grammatik ingår och du kommer att få träna på uttal. Vi kommer även att lära oss lite om länderna där språket talas. Innan sportlovet kommer vi att ha en avstämning om hur det har gått för dig och vad du behöver tänka vidare på.

Innehåll

 

Mål för ämnesområdet:

 

 • V. 2-3: kunna förklara var saker ligger och befinner sig med hjälp av olika uttryck, kunna använda bestämd och obestämd artikel, kunna olika färger samt räkna till 99.

 • V. 4-5 : du ska kunna namn på olika klädesplagg och hur man böjer adjektiv i singular.

 • V. 6-8: kunna beskriva personers utseende och kläder, använda dig av los och las samt kunna böja adjektiv i plural.

 

Arbetssätt:

 

 • Vi kommer att läsa texter och bearbeta dessa.

 • Vi kommer lära oss nya ord/fraser och få förståelse för dessa.

 • Vi kommer att skriva korta texter.

 • Vi kommer att jobba med uttal, intonation, enkla grammatiska strukturer och stavning.

 • Vi kommer att ha enkla muntliga övningar.

 • Vi kommer att lyssna på musik och se på film/TV samt diskutera dess innehåll.

 • Vi kommer bekanta oss med länder där språket talas (realia)

 

 

 

Läxor och bedömning:

 

Läxor kommer att ges varje vecka från onsdag till onsdag (om inte ordinarie schema säger något annat). Examination kommer att ske löpande. I vecka 8 kommer du att bedömas på din muntliga förmåga. Separat uppgiftsbeskrivning samt kunskapskrav kommer att delas ut.

 

Tidsplan:

 

 

 

V. 2

Kap 6, Colores y casas: du ska kunna använda uttryck som till vänster, i mitten, till höger, använda un, una, el, la, räkna till 99 och säga olika färger

V. 3

Kap 6, Colores y casas: du ska kunna använda uttryck som till vänster, i mitten, till höger, använda un, una, el, la, räkna till 99 och säga olika färger

V. 4

Kap 7, Ropa: du får lära dig namn på olika klädesplagg & att böja adjektiv i singular

V. 5

Kap 7, Ropa: du får lära dig namn på olika klädesplagg & att böja adjektiv i singular

V. 6

Kap 8, Las personas en la clase: du ska kunna beskriva en person och personens kläder och hur man använder sig av los & las samt kunna böja adjektiv i plural

V. 7

Kap 8, Las personas en la clase: du ska kunna beskriva en person och personens kläder och hur man använder sig av los & las samt kunna böja adjektiv i plural

V.8

Bedömningsuppgift. Kunna göra en personbeskrivning. Mejlas till carola.rivero@stockholm.se

V. 9

Sportlov

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  C 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  C 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: