Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikt och volym

Skapad 2019-01-17 14:16 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 3 Matematik
Vi kommer att lära oss mer om vikt och volym. Vi samtalar om vilka redskap vi kan använda som hjälp för att mäta hur mycket något väger eller hur mycket som ryms i ett kärl. Vi kommer att jobba mycket laborativt där du får träna dig i att mäta, jämföra och uppskatta olika vikter och volymer.

Innehåll

Målet med undervisningen är:

 • att du kan uppskatta och jämföra vikt hos några olika föremål.
 • att du kan uppskatta och jämföra volym i några olika kärl.
 • att du kan mäta volym med olika måttenheter. 

 

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer träna förmågorna genom att:

 • arbeta laborativt enskilt, i par och i grupp.
 • arbeta med olika arbetsblad.
 • ha genomgångar och samtal tillsammans.
 • uppskatta och jämföra vad olika föremål väger.
 • uppskatta volym i några olika kärl.

 

Elevinflytande

 • Du kommer att arbeta med uppgifter som passar dig som individ.
 • Du kommer att få reda på vad du ska kunna samt på vilket sätt du ska uppnå målen.
 • Du kommer till viss del kunna välja ett arbetssätt som passar dig bäst.
 • Du kommer att ta del av de pedagogiska planeringarna och ha inflytande på undervisningsdelen. 
 • I skolan kommer vi att ta hänsyn till de demokratiska grunderna.


Bedömning

 • Du bedöms kontinuerligt under lektionerna genom ditt deltagande i diskussioner och samtal, samt hur du tar dig an och genomför arbetsuppgifterna.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Vikt och volym

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
1
Volym
Du kan uppskatta volym på olika sätt. Exempelvis genom att jämföra volymen i ett dricksglas och en skål.
Du kan på ett enkelt sätt mäta och uppskatta volym. Du använder enheterna liter och deciliter.
Du kan på ett enkelt sätt mäta och uppskatta volym. Du använder enheterna liter, dl, msk och tsk.
Du kan på ett enkelt sätt mäta, jämföra och uppskatta volymer. Du använder enheterna liter, dl, msk och tsk. Du känner till och kan använda dig av några äldre måttenheter.
2
Vikt
Du kan uppskatta vikt på olika sätt. Exempelvis genom att jämföra tyngd på 1 liter mjölk och ett äpple.
Du kan på ett enkelt sätt mäta och uppskatta vikt. Du använder enheterna kg och gram.
Du kan på ett enkelt sätt mäta och uppskatta vikt. Du använder enheterna kg, hg och gram.
Du kan på ett enkelt sätt mäta, jämföra och uppskatta vikt. Du använder enheterna ton, kg, hg och gram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: