Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning med läsfixarna i f-klass

Skapad 2019-01-17 14:58 i Hågadalsskolan Uppsala
I förskoleklassen börjar vi med att introducera de olika läsförståelsestrategierna i samband med högläsning. Till vår hjälp har vi våra 5 läsfixare.
Grundskola F Svenska Bild
Läsfixarna hjälper oss att förstå vad som händer när vi lyssnar och läser böcker. I detta arbete kommer vi att få träffa en spågumma, en konstnär, en detektiv, en cowboy och en reporter. De kommer lära oss hur vi kan göra för att förstå det vi läser.

Innehåll

  När: läsåret 20

 

  Syfte - Varför ska vi arbeta med det här?

Eleverna i förskoleklassen kommer att förberedas inför kommande arbete med läsförståelse och när de sedan själva ska ta sig an egna texter. Detta gör vi genom högläsning och arbetet med en läsande klass. Eleverna kommer att få en förståelse för vad som händer med tankarna  när man hör en läst text. Vi kommer att lära oss olika strategier för hur vi tar oss an en ny text och vad vi gör när vi inte förstår.

 

  Mål för arbetsområdet - Det här ska eleven få möjlighet att utveckla.

 Eleverna i förskoleklassen kommer via högläsningen av utvald bok eller i bland en kortare text att komma i kontakt med läsförståelsestrategier. Detta gör vi tillsammans med läsfixarna som kommer lära oss hur vi kan göra för att förstå det vi nyss hört/läst. Eleverna kommer att få utveckla sin förmåga att lyssna till andra, framföra egna åsikter och i samtal förstå en text.

 

  Arbetsformer - Så kommer vi att arbeta


Vi kommer arbeta med en läsförståelsestrategi i taget i samband med högläsning. Vi som pedagoger modellerar hur vi tänker och vad som händer i huvudet när vi hör texten. Vi stannar då och då under textens gång och ställer frågor utifrån en viss läsförståelsestrategi.
Till hjälp har vi bilder på 5 figurer: 
-spågumman (förutspår vad som ska hända i texten)
- detektiven (reder ut svåra begrepp, ord och sammanhang i texten)
- reportern (ställer frågor till texten på, under och på djupet)
-cowboyen (sammanfattar och ser budskapet i texten)
- konstnären (skapar inre bilder till texten)

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: