Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2019-01-17 15:16 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
I temat om rymden kommer vi lära oss om vår sol, måne och planeter. Månens olika faser och några stjärnbilder.
Grundsärskola 2 – 6 Naturorienterande ämnen Svenska
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta och lära oss om rymden. Vi kommer lära oss om solen, månen och stjärnorna. Vi kommer även arbeta med planeterna och lära oss om solens, vattnets och luftens betydelse för liv.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska syfta till att eleverna får träna sin:

Analysförmåga:

 • Undersöka och jämföra 

Begreppsförmåga

 • Använda arbetsområdets begrepp

Kommunikativ förmåga:

 • Samtala och diskutera.
 • Kunna redovisa fakta.

Procedurförmåga:

 • Söka och samla information.
 • Strukturera informationen i en faktatext.

Bedömning

 

Elevens förmåga att:

 • resonera om solen, månen och planeterna.
 • känna igen och beskriva månens faser och några stjärnbilder.
 • skriva och redovisa fakta.

Progressionen ligger i att eleverna ska kunna göra jämförelser, se samband och beskriva varför.

 

Undervisning 

 • Titta på film
 • Lyssna på faktatexter
 •  Läsa enkla faktatexter
 • Samtala
 • Skriva enkla faktatexter gemensamt och enskilt.
 • Praktiska och finmotoriska övningar genom laborativt arbete och skapande.
 • Arbete parvis/enskilt och i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Sol, måne och planeter. Månens faser och några stjärnbilder.
  NO  1-6
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan bidra till resonemang om solen, månen och planeterna och medverkar i att identifiera och beskriva några månfaser och stjärnbilder.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: