Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Romanläsning: Isdraken

Skapad 2019-01-17 18:57 i Gylle skola Borlänge
Isdraken av Mikael Engström
Grundskola 5 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Dags för en gripande bok med mycket diskussioner som sen avslutas med filmvisning och ytterligare diskussioner.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Gemensam introduktion och mycket diskussioner.
Arbete med lässtrategier. Förutspå, ställa frågor till texten, reda ut oklarheter i texten, återberätta texten.
Diskussion om svåra ord varje vecka.
Boksamtal i grupper och gemensam bearbetning av det som boken berör.

Visa vad du lärt dig

Delta i boksamtal.
Förutspå vad kommande kapitel kommer att handla om.
Ställa frågor till texten.
Reda ut oklarheter i texten.
Återberätta vad du har läst skriftligt.
Svara på frågor till texten.

Tidsram

Ca åtta veckor.

 

Uppgifter

 • Isdraken uppgift 3

 • Isdraken uppgift 3

 • Isdraken uppgift 3

 • Isdraken uppgift 4

 • Isdraken uppgift 4

 • Isdraken uppgift 4

 • Isdraken Uppgift 1

 • Isdraken Uppgift 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: