Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: böcker

Skapad 2019-01-18 08:31 i Kollaskolan grundsär 1-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundsärskola F Vardagsaktiviteter Motorik Kommunikation
Vi kommer att göra egna böcker med foton på barnen när de deltar i olika aktiviteter. Barnen kommer att vara delaktiga i att välja bilder och skriva text till bilderna. Böckerna kan sedan användas vid t. ex arbetspass för att repetera vad vi lärt oss, samt skapa motivation och intresse för text och bild.

Innehåll

-Eleverna väljer ett tema för boken med hjälp av bildstöd. Exempel på teman kan vara "motorik", "estetisk verksamhet", "kommunikation" ,"verklighetsuppfattning"  och "vardagsaktivitet" och innehålla bilder på vad vi gör i våra olika ämnesområden. Andra teman kan vara intressen, utflykter, min familj etc.

-Eleverna är delaktiga i att välja och i viss mån fota bilderna med Ipad.

-Vi skriver ut text till bilderna i Widgit online tillsammans.

-Vi tränar finmotorik då vi klipper ut bilder och text och klistrar upp dem på boksidorna.

-Vi laminerar böckerna.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  GrSär lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-3
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-3
 • Aktuella frågor i samhället med betydelse för eleven.
  VAA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: