Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En - Top Up 1

Skapad 2019-01-18 08:45 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 7 Engelska
Med korta, roliga texter och tydliga övningar, Top Up hjälper dig förstärka din engelska!

Innehåll

Målet med undervisningen:

 Top Up är utformad att hjälpa dig utveckla ett grundläggande ordförråd och grammatik för att sedan kunna ta dig vidare i din läs-, skriv-, och språkutveckling. 

Så här ska vi arbeta...

Du kommer att arbeta med boken Top Up! 1 där du kommer att möta vanliga ord och fraser som förekommer i det engelska språket.

Dessa ord och fraser ska du sen att använda i din läs och skrivprocess som är nästa steg i din kunskapsutveckling. Du kommer också att jobba med den grundläggande grammatiken i det engelska språket som också kommer ligga till grund för din läs-, skriv-, och språkutveckling.

Vid varje kapitel kommer vi att ha en Vocabulary Quiz, där du kan visa din ordförråd utveckling. 

Arbetsområden  

Meet Brad 

Presens -s, klockslag; väderstreck 

The Arrival 

Imperfekt regelbundna verb; presens av beago 

Mariam 

Presens -s, klockslag; possessiva pronomen (förenande)

Say It with Flowers

Imperfekt regelbundna verb; presens av have 

The Fastest Animal on Earth

Presens + imperfekt regelbundna verb 

The Fishing Contest

Frågande pronomen; imperfekt oregelbundna verb; did i frågor

Easy Money 

do/does I frågor, frågor och svar med did/didn’t; don’t/doesn’t 

Rex Saved My Life

Possessiva pronomen (självständiga och förenade) 

Where’s Mum? 

Plural; pågående form imperfekt; tema regelbundna och oregelbundna verb 

The Longest Walk 

Plural; frågor med do/does/did; like + - ing form 

Who Am I? 

Pågående form presens

New Year’s Eve 

Imperfekt oregelbundna verb; there is/are; there isn’t/there aren’t

Benazir’s Surprise

Frågor med do; presens av be

The Birthday Party 

Frågor med do/did

Panic in the Lift 

Have to/has to/had to(måste); futurum med will/won’t

Uppgifter

 • En - Vocabulary Quiz Chapter 13

 • En - Record your reading

 • En - Grammar Check Top Up Chapter 1

 • Meet Brad - Vocabulary quiz

 • En - Vocabulary Quiz

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: