Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner

Skapad 2019-01-18 09:11 i Ljungbyskolan Falkenberg
Religionsarbete där eleverna studerar en av världsreligionerna.
Grundskola 5 Religionskunskap

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Sytet är att du skall kunna:

- känna till huvuddragen i någon av världsreligionerna genom att göra en sammanfattning.

- jämföra religionen med övriga världsreligionerna.

Bedömning - vad och hur

Du skall göra ett eget arbete där jag bedömer din förmåga att

- söka kunskap och göra en sammanfattning om en av världsreligionerna.

- redovisa ditt arbetsområde/religion i mindre expertgrupper.
- hitta skillnader och likheter mellan olika världsreligioner

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen innehåller:

 • Genomgångar
 • Filmvisning
 • Läroboken Upptäck religion
 • Eget arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: