Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan - Violen VT.2019 - Ensittarevägens förskola

Skapad 2019-01-18 09:16 i Ensittarevägens förskola Partille
Förskola
Kulturboken som projekt vårterminen 2019

Innehåll

KULTURBOKEN

 

Utveckling och lärande

Varje barn i vår verksamhet ska få möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga.

 

VAR ÄR VI?

Vi har en barngrupp som gärna vill kommunicera och göra sina röster hörda. 

Gruppen har svårt för att lyssna på varandra, samt att vid samling pratar de gärna rätt ut.  

 

VART SKA VI?

Violens vision:

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

 

 

HUR GÖR VI?

Genom att prata och agera inför liten och stor grupp med Kulturboken som redskap vill vi nå vårt mål.

 

HUR BLEV DET?

 I arbetet kring att kommunicera och göra sig hörda så är det många barn som har vågat ta mer plats i arbetet med kulturboken, vilket har skapat ringar på vattnet och stärkt dem i andra sammanhang där de behöver göra sin röst hörd och dela sina tankar och olikheter ex, Finns Gud? Hur hamnar bebisar i mammas mage? Vad händer när man dör? Vid dessa frågor har vi fått vända den och fråga vad deras tankar är och efter att vi diskuterat vad de tror så har vi tagit reda på fakta. Samt att dela olika trosuppfattningar.

Med kulturboken som redskap så ser vi att de lyssnar på varandra och tar in det som sägs. Hur kan vi utveckla arbetet med kulturboken och använda oss av det som verktyg mer än en gång i veckan? Detta är några av de tankar och frågor som vi vill ta med oss och jobba vidare på.

Barnen delger gärna sina egna uttryck samt uppfattningar för varandra under dagen. Vi känner att vi har många individualister som gärna pratar och vill att alla skall vara tysta och lyssna, dock så lyssnar ingen. Hur kommer det sig att de lyssnar vid presentation av kulturboken men inte i andra sammanhang då de har svårt att lyssna och behålla fokus. 

 

Likabehandling

Varje barn i vår verksamhet ska känna sig stolta över sitt ursprung och sitt kulturella arv.

Vision Ensittarevägens förskola - Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Verksamheten ska även syfta till att barnens förmåga till empati om omtanke om andra ska utvecklas.

 

VAR ÄR VI?

  

VART SKA VI?

                                                                           Violens vision:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att känna delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer"

 

HUR GÖR VI?

Två barn i taget tar med sig varsin kulturbok hem. I kulturboken ska de tillsammans med hemmet skriva, måla eller ta kort på görandet kring sitt kulturella ursprung, traditioner/högtider eller om man har traditioner kring bokläsning.

 

- Genom att prata och agera inför liten och stor grupp med Kulturboken som redskap vill vi nå vårt mål.

 

 

HUR BLEV DET?

 Vi har ett demokratiskt och öppet förhållningssätt, samt klimat och tillsammans med arbetet kring kulturboken så har det skapat ringar på vattnet och stärkt barnen i andra sammanhang där de behöver göra sin röst hörd och dela sina tankar och olikheter.

Ex, så ser vi genom att de visar hänsyn och kan sätta sig in i varandras situation samt att de är väldigt hjälpsamma mot varandra. Som, när någon slår sig så hjälper de gärna, tappar någon en pennburk så hjälps många åt att plocka upp, de bryr sig om varandras familjer och dess ursprung.

Vi känner att vårdnadshavare inte har varit engagerade i arbetet med kulturboken på det sätt vi önskat. Detta ser vi då kulturböckerna inte kommer tillbaka i tid från hemmen eller när de kommer tillbaka och de inte skrivit eller målat i dem. 

 

Barns delaktighet och inflytande

Varje barn i vår verksamhet ska vara medvetet om att det har möjlighet till delaktighet och inflytande i vår verksamhet.

 

VAR ÄR VI?

Barngruppen visar intresse för språk/dialekter såsom att de vill veta vad olika saker heter på olika språk.

 

VART SKA VI?

Violens vision:

Förskollärare ska ansvara för att varje barn får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

 

 

HUR GÖR VI?

 

Genom att återinföra Kulturboken som redskap, utifrån barnens önskan kan vi tillsammans få reda på olika språk och kulturer.

 

HUR BLEV DET?

 

Med Kulturboken så var syftet att lyfta kultur och traditioner i hemmet samt att bredda språket, dessvärre så har många skrivet om helt andra saker så som legobygge och Leklandsbesök.

Barnen som haft hemma boken har varit stolta över att få delge det de skrivet om tillsammans med sin familj. Kompisarna på Violen frågar varje vecka vem ska redovisa Kulturboken.

Vi har kopierat sidorna i boken och laminerat dem för att hänga på vår Kulturvägg i hallen. Detta för att kulturböckerna ska vara levande på förskolan då de alltid följer med ett nytt barn hem.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: