Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Namnskylt åk 3

Skapad 2019-01-18 09:43 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Låta eleverna komma igång med slöjdande snabbt för att vi ska lära känna varandra och lokalen och dessutom för att skapa och/eller bibehålla det intresse eleverna har och även börja bekanta sig med vanliga redskap, metoder och material.
Grundskola 3 Slöjd
Låta eleverna komma igång med slöjdande snabbt för att vi ska lära känna varandra och lokalen och dessutom för att skapa och/eller bibehålla det intresse eleverna har och även börja bekanta sig med vanliga redskap, metoder och material.

Uppgifter

 • Namnskylt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 6

Matriser

Sl
Slöjd, namnskylt, matris åk 3

På god väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Slöjdföremål
Med hjälp och stöd färdigställer du enkla slöjdföremål.
Med visst stöd färdigställer du enkla och till viss del genomarbetade slöjdföremål.
Hantverkstekniker
Du väljer färg och form utifrån givna instruktioner.
Du väljer färg och form utifrån egna idéer.
Tillvägagångssätt
Du väljer metoder, verktyg och material utifrån givna instruktioner.
Du väljer med visst stöd lämpliga metoder, verktyg och material utifrån vad du behöver.
Arbetsprocessen
Du arbetar utifrån färdiga förslag (idéer).
Du har egna idéer och arbetar med visst stöd utifrån dessa.
Omdömen
Du samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet blev.
Du beskriver och förklarar på ett enkelt sätt hur du arbetat och hur resultatet blev.
Resonemang
Du deltar i samtal kring slöjdföremål.
Du samtalar och resonerar kring något slöjdföremåls utseende och funktion.
Du deltar i samtal kring hur våra val av t ex material påverkar kvalitén och miljön.
Du förklarar på ett enkelt sätt hur våra val påverkar kvalitén och miljön.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: