Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella revolutionen vt 2019

Skapad 2019-01-18 12:39 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Historia Samhällskunskap
vecka 6 - 10 2019

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
  • reflektera över och resonera om hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

 

ARBETSSÄTT

Vi startar med film om industriella revolutionen. Därefter läser du om industriella revolutionen och arbetar med uppgifter knutna till texten. Dessa uppgifter lämnas in i vecka 10. Slutligen får du även ett prov med två större uppgifter som du ska besvara utifrån det du lärt dig. Du arbetar med dessa två uppgifter under måndagen i vecka 11. Du visar din kunskap genom provet och att lämna in svaren på alla uppgifterna.

 

BEDÖMNING

I inlämningen och provet visar du din kunskap att:

  • Visa kunskaper om industriella revolutionen genom att bland annat beskriva och förklara
  • Resonera om människors livsvillkor och samhällsförändringar, både då (jordbruk -> industri) och nu (arbetsplats -> arbeta hemifrån)
  • Använda historiska och samhällsvetenskapliga begrepp

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar /…/.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

 

C

Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar /…/.

Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

 

A

Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar /…/.

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

 

Uppgifter

  • Industriella revolutionen

  • Industriella revolutionen

Matriser

Hi Sh
Industriella revolutionen vt 2019

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
På väg i utveckling mot högre kunskapskrav
C
På väg i utveckling mot högsta kunskapskrav
A
Beskriva och förklara
Historia
Du beskriver och förklarar med detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller relevant fakta saknas, men du visar ändå på en viss förståelse.
Du beskriver och förklarar med relevanta detaljer med betydelse för ämnet och visar på en god förståelse.
Du beskriver och förklarar med relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för ämnet och visar på en mycket god förståelse.
Resonera
Historia och samhällskunskap
Du resonerar och motiverar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar och motiverar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar och motiverar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Begrepp
Historia och samhällskunskap
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen har begränsad betydelse eller inte är relevanta, men visar ändå på en viss förståelse för begreppen.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta, vilket visar på en god förståelse.
Du använder du begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta och ger träffande exempel med stor betydelse för förståelsen, vilket ger begreppen ett djup.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: