Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Hållbar utveckling - Konst som miljöpolitiskt medel

Skapad 2019-01-18 13:50 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Tema hållbar utveckling - Konst som miljöpolitiskt medel
Grundskola 5 Biologi Bild
Konstnärer har i alla tider belyst olika budskap genom sina konstverk. Idag finns mängder av konst som illustrerar miljöfrågor och politiska budskap, exempelvis kläddesigners som skapar kläder av återvunnet papper, smyckedesigners som gör armband av plast från våra hav, skulptörer som gör sköldpaddsskulpturer av plast och konstnärer som illustrerar växthuseffekten eller konsumtionssamhället genom olika slags konstverk.

Innehåll

 

”Konst som miljöpolitiskt medel”

Klimatförändringarna påverkar allt liv på jorden. Politiker och forskare i hela världen försöker hitta hållbara vägar fram mot en utveckling som gör att vi fasar ut användningen av fossila bränslen som kol och råolja, och därmed radikalt minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser, samt avfall som plast som tar lång tid att bryta ner och förorenar våra hav. Hållbar utveckling handlar om att vi ska hitta sätt att tillfredsställa de behov mänskligheten har idag på ett sätt som gör att framtida generationer får samma möjligheter som oss att leva ett gott liv.

Konstnärer har i alla tider belyst olika budskap genom sina konstverk. Idag finns mängder av konst som illustrerar miljöfrågor och politiska budskap, exempelvis kläddesigners som skapar kläder av återvunnet papper, smyckedesigners som gör armband av plast från våra hav, skulptörer som gör sköldpaddsskulpturer av plast och konstnärer som illustrerar växthuseffekten eller konsumtionssamhället genom olika slags konstverk.

 

Vad ska vi lära

Hur kan konst förmedla miljöpolitiska budskap och hur kan det påverka de som upplever konstverket? Hur kan det kopplas ihop med hållbar utveckling och miljöfrågor? Syftet är att du ska utveckla dina kunskaper om hur konst kan förmedla budskap och belysa miljöpolitiska frågor.

 

Hur ska vi lära

Alla – studera olika konstverk med miljöpolitiska budskap och undersöka olika slags material

Vi ska titta på olika slags konstverk som belyst miljöpolitiska frågor, som exempelvis plast i våra hav. Vad vill konstnären/designern förmedla? 

Undersöka olika slags material. Hur dessa bryts ner och lämnar olika ekologiska fotavtryck.

Par – Skapa ett bildkollage där text och bild samspelar och koppla det till ett budskap

Du och en klasskamrat ska välja ett miljöproblem, t ex plast eller utsläpp av växthusgaser, för att skapa ett eget bildkonstverk som förmedlar ett miljöpolitiskt budskap. Ert konstverk kan vara digitalt eller IRL. 

Enskilt – Föra loggbok över ditt skapande

Skriva reflektioner och dokumentera hur ert konstverk blev till, förmedlar budskap, väcker känslor och hur det kan belysa en miljöpolitisk fråga.

 

Så ska du visa

Genom att delta i diskussioner i grupp, att redovisa/visa upp ert konstverk i par, samt föra enskild loggbok över processen från idé till färdigställt konstverk, ska du visa dina kunskaper om hur konst kan förmedla budskap och koppla det till hållbar utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6

Matriser

Bi Bl
Tema: Hållbar utveckling - Konst som miljöpolitiskt medel

Nivå 1
F
Nivå 2
E-C
Nivå 3
C-A
Konst som förmedlar budskap
Du ska kunna förklara olika konstverks miljöpolitiska budskap
Du behöver utveckla din förmåga att förklara hur ett konstverk kan förmedla budskap.
Du kan på ett fungerande sätt förklara hur olika konstverk kan förmedla budskap.
Du kan på ett mycket välfungerande sätt förklara olika konstverks budskap.
Skapa ett eget bildkonstverk
Du ska tillsammans med en kamrat skapa ett eget bildkonstverk som förmedlar ett budskap.
Du behöver utveckla din förmåga att skapa ett bildkonstverk som förmedlar ett budskap.
Du kan på ett fungerande sätt skapa ett bildkonstverk som förmedlar ett budskap.
Du kan på ett mycket välfungerande sätt skapa ett bildkonstverk som förmedlar ett budskap.
Förklara bildkonstverks budskap
Du kan förklara ditt arbete från idé till färdigt arbete, samt redogöra vilket budskap du vill visa.
Du behöver träna mer på hur du förklarar ditt arbete från idé till färdigt arbete, samt vilket budskap du vill visa.
Du kan på ett fungerande sätt redogöra ditt arbete från idé till färdigt arbete, samt vilket budskap du vill visa.
Du kan på ett mycket välfungerande sätt redogöra ditt arbete från idé till färdigt arbete, samt vilket budskap du vill visa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: