Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksamlingar

Skapad 2019-01-18 15:19 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Vi kommer att arbeta extra intensivt med språk på samlingarna nu under tio veckor. Vi utgår från veckans bok och veckans ramsa i våra två samlingsgrupper.

Innehåll

Syfte

Syftet är att barnen ska få ett ökat intresse och en ökad medvetenhet om språket i stort och skriftspråket i synnerhet. Vi vill att de ska få en positiv bild av att högläsning, språklek och olika språkliga aktiviteter, det ska vara något roligt och något vi gör tillsammans. Ett övergripande mål är att nyfikenhet och lust väcks att lära mera eftersom en viktig förutsättning för senare läs och skrivinlärning är motivation.

Metod

Vi kommer att arbeta utifrån boken Före Bornholmsmodellen-språksamlingar i förskolan där man utgår ifrån sagoböcker (en bok per vecka) och har språksamlingar där språklekar och rim och ramsor ingår. Sagorna kommer att läsas och vi kommer att föra samtal om böckerna med barnen. En del av böckerna kommer vi att arbeta mera med hjälp av flano, konkret material, dramatisering och/eller lek. 

Vi kommer att göra språklekar, rim och ramsor, klappa stavelser, arbeta med sammansatta ord, bokstäver och hur de låter, sjunga sånger m.m som står beskrivet i materialet samt lägga till egna.

Veckans bok och veckans ramsa sätter vi upp på väggen i Ekens hall. Samlingarna delar vi upp i lilla (1-2 år) och stora samlingen (3-5 år).

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: