👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bornholmsmodellen -språklekar i förskoleklass

Skapad 2019-01-18 16:20 i Frötuna skola Norrtälje
Här beskriver du kort vad planeringen handlar om.
Grundskola F Svenska
Bornholmsmodellen är ett arbetsmaterial i svenska som syftar till att på en lekfullt sätt skapa en förståelse hos eleverna för hur språket är uppbyggt (både det skriftliga och muntliga), öka elevernas språkliga medvetenhet samt stimulera deras intresse för att lära sig att läsa och skriva.

Innehåll

Undervisning

I arbetet utgår vi från språklekar och övningar från Bornholmsmodellen. Språklekarna kommer att genomföras under ett flertal tillfällen i veckan under läsåret i förskoleklass.

Språklekarna delas in i fem kategorier.

Innan kommer vi att börja med att mjukstarta med ett avsnitt som handlar om rim.

Vi kommer under året i förskoleklass bland annat att prata om och jobba med följande delar:

1. Lyssna efter ljud

Dessa lekar ger barnen en första övning i att lyssna efter ljud. De syftar också till att hjälpa barnen att bli bra på att koncentrera sig på uppgiften.

2. Ord och meningar

Lekarna handlar om att barnen ska upptäcka och förstå vad en mening är och att en mening kan delas upp i ord.

3. Första och sista ljudet

Lekarna syftar till att fånga eller höra fenomen (språkljud) kunna uppfatta vad ord börjar och slutar på.

4. Fenomenens värld - analys och syntes

Barnen får i dessa lekar genomföra mer fullständiga analyser av ord fonemiska (ljudmässiga) uppbyggnad. De får också öva sig att ljuda samman fenomen till ord.

5. Bokstävernas värld - på väg mot riktig läsning

I dessa lekar får barnen lära sig att fenomen (ljud/ljuden) i vårt skriftspråk representerar bokstäver. När man lär sig läsa, lär man sig också att utnyttja bokstävernas ljud när man identifierar skrivna ord.   

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -

Matriser

Sv
Bornholmsmodellen - språklekar i förskoleklass

Rubrik 1

Nivå 1
Behärskar inte
Nivå 2
På god väg
Nivå 3
Behärskar
Aspekt 1
kunna visa förmågan att kunna känna igen och producera rim
 • Gr lgr11  -
 • Sv
Aspekt 2
kunna koncentrerar sig i olika lyssnarövningar
 • Gr lgr11  -
Aspekt 3
förstå vad en mening är och att en mening kan delas upp i ord
 • Gr lgr11  -
Aspekt 4
känna igen första och sista ljudet i ordet
 • Gr lgr11
Aspekt 5
kunna känna var betoningen ligger i ett flerstavigt ord (do-cka, mö-ssa. klappa händerna för att markera varje stavelse)
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11  -
Aspekt 6
kunna ljuda bokstäver till ord
 • Gr lgr11  -