👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering åk 1-5

Skapad 2019-01-19 23:20 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 1 – 5 Modersmål
Vi fortsätter att stärka vårt ordförråd på somaliska.Vi kommer jobba nya ord,korta meningar och enkla texter på somaliska .Vi ska träna på att skriva nya ord , fraser och korta texter. Vi berättar,samtalar och skriver om vår vardag.

Innehåll

Arbetsområde

Skriva ,berätta och samtala.

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga.

 • Att använda modersmålet för att kommunicera i skrift.
 • Att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att t.ex. berätta ,beskriva och förklara samt motivera sina åsikter.
 • Bekanta dig med samhälle och kultur.

Undervisning och arbetsmetoder.

I undervisningen kommer vi att gå genom:

 • Att skriva enkla meningar om tex dig själv,din familj,dina intressen eller en händelse.
 •  Att skriva och även känna igen de vänligaste tecken/bokstäverna,skriva egna och enkla bildtexter,pratbubblor och korta meddelande.
 • Att lyssna och förstå t.ex. när någon annan berättar om sig själv,sin familj, sin skola sina intressen.
 • Att berätta och skriva om en händelse eller tanke.
 • Vi kommer att jobba med temat "JAG" för att genom det samtala och berätta om din identitet.

Eleven har uppnått målen när...

 • Formulera dina tanker i skrift och muntligt.
 • Återberätta skriftligt en text du har läst eller en historia du har hört.
 • Förstå vad andra säger och delta i samtal.
 • Skriva enkla texter och sammanfattningar som följer vissa strukturella och enkla grammatiska regler.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml