Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förföljaren och novell

Skapad 2019-01-20 08:25 i Förslövs skola F-9 Båstad
Det här är en planering som handlar om att läsa och analysera Förföljaren, samtala kring bokens handling och karaktärer. Vi arbetar även med nyhetsinslag och skriver reportage utifrån boken.
Grundskola 8 Svenska
Ända sedan han fick syn på henne på konfirmationsporträttet har han följt henne som en skugga. Han vet nästan allt om henne. Vilken musik hon gillar. Vilken tid hon kommer hem från skolan. Vilka kvällar hon brukar träffa pojkvännen. Till och med vilken parfym hon använder. Hennes lakan doftar av den. Med utgångspunkt i läsningen av Magnus Nordins ungdomsroman "Förföljaren" kommer vi att träna på att läsa och analysera skönlitteratur, samt lära oss om vad som är typiskt för en novell, och slutligen skriva egna noveller.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

-formulera sig och kommunicera i skrift

-läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

-anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

 -När du läser Förföljaren samt olika exempel på noveller, visar du att kan läsa och förstå  skönlitteratur genom att sammanfatta texternas innehåll muntligt eller skriftligt samt genom att analysera texterna utifrån uppbyggnad.

-När du skriver novell visar du att du kan anpassa din text till syftet, att du skriver med variation och struktur samt att du anpassar din text till språkliga normer.  

-Du visar att du kan ge respons på dina kamraters texter. .  

-När du skriver och bearbetar dina texter visar du att du kan förbättra dina texter mot större tydlighet, variation och korrekthet.                                                                                               

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

-Vi läser Förföljaren av Magnus Nordin. I samband med läsningen samtalar vi och skriver kring bokens handling, karaktärer och budskap. Vi samtalar även om genren deckare samt går igenom berättartekniska begrepp, såsom parallellhandling, kronologisk uppbyggnad, tillbakablickar,  allvetande författare och iakttagande författare.               

-Vi läser och pratar om genren deckare samt deckarens historia och några kända deckarförfattare. Vi kommer även in på skräckromanens uppkomst och några kända verk från den s k skräckromantiken.

-Vi går igenom varför och hur man gör gestaltningar, samt skriver olika gestaltningsövningar, som vi sedan kan använda i våra noveller.

-Vi läser exempel på noveller och vi tränar på att skriva den här texttypen.

-Vi tränar på att ge respons och bearbeta texter mot större variation, tydlighet och korrekthet.

-Utifrån behov tränar vi på skrivregler, såsom skiljetecken och regler för dialogskrivande.

-Vi går igenom meningsbyggnad med satser och satsdelar för att öka variationen och korrektheten i skrivandet.

                                                                              

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 

Din förmåga att läsa och förstå skönlitteratur i samtal och genom att skriftligt besvara frågor med hjälp av din läslogg. 

Din förmåga att skriva en novell, där du får med det som är typiskt för texten vad gäller innehåll, språk och stil. 

Din förmåga att ge respons på texter samt ta emot respons och bearbeta en text mot större variation, korrekthet och tydlighet.

Matriser

Sv
Läsförståelse

Ny rubrik

Läsa och förstå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sammanfatta och beskriva
Visa din förståelse genom att sammanfatta och beskriva. Detta visar du när du svarar skriftligt på frågor (i läsloggen) och i samtal och diskussioner.
Du förstår viktiga delar men har svårt att förstå textens helhet. Du har svårt för att se i vilken ordning händelserna sker. Du visar inte helt din förståelse i dina sammanfattningar.
Du förstår en del viktiga delar och även viktiga detaljer med visst stöd. Du visar din förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du förstår de viktigaste delarna och helhet av textens innehåll mestadels självständigt. Du visar din förståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du förstår viktiga delar och helhet av textens innehåll självständigt och självklart. Du visar din förståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.

Sv
Skriva novell

NIvå 1
NIvå 2
NIvå 3
NIvå 4
Innehåll
Din text följer inte novellens drag och/eller saknar en röd tråd.
Din text är i huvudsak skriven utifrån novellens drag och har en röd tråd som är relativt lätt att följa.
Din text är väl anpassad till novellens drag och har en tydlig röd tråd som är lätt att följa. Novellen är inte endast kronlogiskt uppbyggd, utan innehåller t ex tillbakablickar.
Din text är mycket väl anpassad till novellens drag och har en tydlig röd tråd som är mycket lätt att följa. Novellen är mer avancerat uppbyggd med t ex parallellhandling, inre monolog och/eller tillbakablickar
Språk
Din text har stora brister vad gäller stavning, skiljetecken och/eller verbens tempus.
Din text är skriven med viss språklig variation och är i huvudsak anpassad till språkliga normer. Du är så gott som säker på skrivreglerna.
Din text är skriven med relativt god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du är säker på skrivreglerna.
Din text är skriven med god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du är säker på skrivreglerna.
Person- och miljöbeskrivning
Din text saknar beskrivning av personer och miljö.
Din text innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Din text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Din text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Dialog
Texten innehåller ingen dialog.
Texten innehåller dialog som inte för berättelsen framåt.
Dialogen för berättelsen framåt.
Dialogen för berättelsen framåt, ger en bild av personernas karaktär, samt är trovärdiga.
Kamratrespons
Du har ännu inte visat förmåga att ge respons på en kamrats text.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad utifrån din kunskap om noveller.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad utifrån din kunskap om noveller.
Du kan ge utvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad utifrån din kunskap om noveller.
Bearbetning
Du har ännu inte visat förmåga att bearbeta din text utifrån respons.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett mycket väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: