Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animal Farm HU18

Skapad 2019-01-20 11:18 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Engelska
You have read the novel Animal Farm and now have to write a literary analysis to show your understanding of the novel

Innehåll

Uppgifter

 • Animal farm - Literary analysis

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innehåll och form i olika typer av fiktion.
  Eng  -
 • Skönlitteratur och annan fiktion.
  Eng  -
 • Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
  Eng  -

Matriser

Eng
Animal Farm

Förtydligande av kommentarer

(4) I uttrycken relativt sammanhängande och sammanhängande ligger att eleven i allt högre utsträckning kan använda sambands¬ eller bindeord för att knyta samman satser och meningar på ett relevant sätt. (5) Relativt strukturerad - dispositionen är markerad t.ex. genom inledning, avslutning, till viss del sammanhangssignaler samt styckeindelning. Röd tråd finns. Strukturerad - t. ex genom god balans mellan olika delar och smidiga övergångar mellan dessa. Strukturen bidrar till framställningens effektivitet. (6) Relativt varierat innebär att eleven har tillgång till och använder sig av en begränsad repertoar av ord och satsstrukturer för att uttrycka samma sak på olika sätt. Att eleven kan formulera sig varierat innebär att eleven kan välja olika sätt att uttrycka sig på så att språket inom en framställning blir omväxlande och mera dynamiskt. Relativt tydligt innebär att eleven kan använda enkla grammatiska strukturer och mönster, förmedla ett innehåll och oftast göra sig förstådd i muntliga och skriftliga framställningar. Uttrycket med flyt innebär att det finns ett naturligt flöde i framställningen som gör texten lätt att följa och förstå. När det gäller skriftliga framställningar handlar det om hur lätt texten är att följa och förstå och i vilken grad struktur, meningsbyggnad och ordval bidrar till att hålla samman texten och göra den tillgänglig. Skriftliga framställningar med visst flyt är relativt lätta att följa och förstå. Uttrycket med flyt innebär att det finns ett naturligt flöde i framställningen. Relativt ledigt innebär att språket ofta är smidigt och naturligt men inte alltid så effektivt och elegant.
E
C
A
Innehåll
Eleven följer uppsatsinstruktionen och anpassar sig i någon mån till skrivsituationen (syfte, mottagare och situation) och visar att hen i viss del har förstått den lästa texten
Eleven följer uppsatsinstruktionen formulerar sig med viss anpassning till skrivsituationen (syfte, mottagare och situation) och visar att hen har förstått den lästa texten
Eleven följer uppsatsinstruktionen och formulerar sig med anpassning till skrivsituationen (syfte, mottagare och situation) och visar att hen helt har förstått den lästa texten
Disposition/struktur
Texten är relativt sammanhängande. (4)
Texten är sammanhängande och relativt strukturerad (5)
Texten är sammanhängande och strukturerad (5)
Språk och stil
Eleven formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt och med visst flyt (6) Språket är till viss del anpassat till situationen. (dvs. formellt eller informellt)
Eleven formulerar sig varierat, tydligt, och med flyt (6) Språket är anpassat till situationen. (dvs. formellt eller informellt)
Eleven formulerar sig varierat, tydligt, relativt ledigt och med flyt (6) Språket är anpassat till situationen. (dvs. formellt eller informellt)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: