Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debatt och retorik åk 8

Skapad 2019-01-20 12:08 i Ärentunaskolan Uppsala
Du förbereder och genomför en debatt om ett valt ämne.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här området får du lära sig att debattera samt skriva en argumenterande text. Du får en fördjupning i de retoriska grundstenarna så som argumentationens teknik och uppbyggnad. Du får också ge och ta emot respons på din argumenterande text och på så sätt bearbeta textens innehåll och form.Vi kommer att arbeta under ca 4 veckor med debatt och retorik.

Innehåll

Debatt och retorik

Mål:  

 • Känna till begrepp inom retorik och debatt 

 • Känna till något om retorikens grunder 

 • Samtala och diskutera ett ämne med hjälp av argument 

 • Skriva och bearbeta en argumenterande text (debattartikel)

 •  

Arbetet:

Vi kommer att läsa om retorik samt titta mer på hur man samtalar och debatterar på ett bra sätt. Sedan kommer vi läsa och analysera några argumenterande texter. N kommer sedan skriva en egen debattartikel.

Material:

Vi kommer använda oss av läromedlet Svenska direkt 8 (s. 9-29).

Bedömning:

Bedömning sker kontinuerligt på lektionerna. Debattartikeln kommer också att vara betygsunderlag. Mer information om uppgifterna kommer efter hand.

Lycka till!

Johan

Uppgifter

 • Skriv en debattartikel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: