Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kulans Jämställdhetsplanering Empati

Skapad 2019-01-20 12:14 i Förskolan Diamanten Östhammar
Jämställdhetsplanering för arbetet med empati
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Empati: förmågan att förstå andra personers känslor och sätta sig in i hur andra känner!

Avdelningens mål:

- Visa omtanke och respekt för andras tankar och känslor 

- skapa gemensamma regler och rutiner 

Aktivitet:

Vi kommer att börja att arbeta v 4 med kompisböckerna sprida glädje, dela med dig och samarbeta och ha olika uppdrag, lekar och sånger utifrån temat för dagen.

När? Var? Hur? Varför?

Vi kommer att arbeta med detta under hela dagen men ha lite extra fokus under samlingarna.

Vi läser böckerna och utgår från dess innehåll men också diskussionerna utifrån boken. Vi kommer ha uppdrag, leka lekar och sjunga sånger utifrån temat för att förtydliga på lekfulla sätt. 

Genom att vi pedagoger är närvarande och goda förebilder både gentemot barnen, vårdnadshavare och andra pedagoger hjälper vischan vägleder barnen att visa empati gentemot varandra.

Vi kommer att skapa en kompissol tillsammans där vi både synliggör men även på ett tydligt sätt arbetar fram Kulans gemensamma regler, rutiner och hur vi vill vara mot varandra (sociala samspelet). 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: