Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppsats: My game/My media

Skapad 2019-01-20 12:36 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Engelsk uppsats med bearbetning
Grundskola 7 Engelska
You will write a text in English about what kind of game you sometimes play or a media you often use. Your teacher and a friend will give you feedback and after that you write your final version

Innehåll

We start with a mind-map in class and discuss different games and social media which are common today. Then you write a quick text following a few questions:

* Is there a game/media you often play/visit?

* What is the name of the game/media?

* Can you describe what you do there?

* What is the environment? (city, forest, ship?)

* Is it online?

* Do you play or interact with others?

* What is the cost of the game?

* What do you like the most with it?

* Is there something you don't like or would like to change with it?

Detta ska bedömas:

Din förmåga att berätta i skrift på engelska samt att bearbeta din text och visa att du kan förbättra utifrån kamratbedömning och lärares kommentarer. Se matrisen nedan.

 

 

Uppgifter

 • Writing: My game/my media

 • Uppsats: my game/my media

 • Engelsk uppsats:My game/my media

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska Lgr11 (grundmatris)

F
E
C
A
Ny aspekt
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig mycket enkelt, i någon mån begripligt och sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Ny aspekt
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven i någon mån bearbeta och göra mycket enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Ny aspekt
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig i någon mån begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte och mottagare
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte och mottagare
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt i viss mån anpassat till syfte och mottagare
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte och mottagare
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: