Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Thailändska åk 1-5 Vatten och en av thailändska högtider

Skapad 2019-01-20 12:54 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 1 – 5 Modersmål
Vi ska ge eleverna kunskaper och förmågor i språket för att använda språket i vardagsliv, förstärka ordförråd och jämföra mellan thailändska och svenska kultur, traditioner och högtider. förstärka sin identitet.

Innehåll

Syfte

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift

- använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande.

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften  som enkla och passar  eleverna nivå.

- använda hjälpmedel ordkort för stavning och ordförståelse

 

Konkretisering av målen

- läsa en berättelse handlar om  vatten och en av thailändska högtider (Songkran festivalen)

- samtala  och diskutera samt återberätta om berättelsen och anknyta till deras erfarenheter.

- tolk texten ur till svenska.

- skriva en text sammanfattning  enkla och passar eleverna nivå.

- använda data, böcker , bilder,ordkort som  hjälpmedel .

 

Undervisning

 -Eleven  läser nya ord och använder bilder , ordkort som hjälpmedel för att  stavning.

- Eleven läser lästboken från boken Pasa  Patee kapital 12

- Eleven sammanfattar  fakta ur texten.

- Eleven samtalar, diskuterar, återberättar och tolkar berättelsen  och anknyta till deras erfarenheter.

- Eleven skriver en text sammanfattning  som passar eleverna nivå.

-Eleven tittar på en kort film handlar om Songkran festivalen  och återberättar.

-Eleven ritar en fantasi bild handlar om festivalen.

- Eleven övar övningar.

 

Bedömning

Jag ska bedöma din förmåga att.

 • formulera dina tankar i tal och skrift,
 • återberätta en text du har läst,
 • läsa olika ålderanpassande typer av texter,
 • skriva  texter och sammanfattningar som följer vissa strukturella och  a grammatiska regler
 • delta aktivt i grupparbete.
 • lämna in läxorna i regelbunden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: