Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La ferme sans frontières

Skapad 2019-01-20 13:04 i Västra skolan Falun
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Under v. 47-3 kommer vi att jobba med detta område och provet är v. 3.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

- förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
- formulera sig och kommunicera i tal och skrift och

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

 

Konkretisering av mål

Du ska lära dig:

  • namn på länder och nationalitetsord och språk
  • namn på några djur
  • räkna från 70 till 100
  • om obestämd artikel un, une, des och om verb avoir

Arbetssätt

Vi arbetar gemensamt med att lyssna och härma, skriva och översätta ord och meningar, göra muntliga och skriftliga övningar, träna uttal, lyssna på musik, dramatisera olika innehåll för att befästa kunskaperna, använda Internet och prata om språk och kultur. Dessutom jobbar vi individuellt med utgångspunkt boken ”Bon voyage 2”.

Bedömning

Bedömning sker löpande under lektioner genom samtal och testövningar.

 

Du ska visa att du kan:

  • förstå texter och förstå talat språk från hörövningar och från läraren

  • presentera dig och andra muntligt och skriftligt
  • översätta ord, meningar utifrån det du har lärt dig i kapitlet
  • tillämpa grammatiken

Matriser

M2
La ferme sans frontières

Insats krävs
>>
>>>
>>>>
Ordförråd
Du kan ej orden
Du kan några ord med stavfel
Du kan många ord med få stavfel
Du kan alla ord med säkerhet och i stort sett korrekt
Grammatik
Du kan ej böja verb "avoir" i presens
Du kan böja verb "avoir" i presens med få fel
Du kan böja verb "avoir" i presens med säkerhet
Hörförståelse
Du missförstår innehållet
Du förstår det väsentliga av innehållet när språket talas tydligt.
Du förstår innehållet i talat språk och gör enkla sammanfattningar av helheten.
Du förstår innehållet i talat språk, såväl helhet som detaljer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: