Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återgivande text -brev

Skapad 2019-01-20 14:46 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 4
I detta temat kommer du få lära dig om återgivande texter i olika former. Dessutom kommer vi skriva ett brev till Island för att lära oss om skolgången där i jämförelse med i Sverige.

Innehåll

Arbetsformer

Vi använder oss av cirkelmodellen för genrebaserad undervisning som består av fyra faser. 
1. Bygga upp kunskap om ämnesområdet.
2. Studera texter inom genren för att få förebilder.
3. Skapa/skriva en gemensam text.
4. Berätta/skriva en egen text.

Temat börjar med en diskussion om återgivande texter för att ta reda på de kunskaper elever har. 
Eleverna kommer få se olika sorters texter till exempel en text från dagbok och olika slags brev för att få förebilder. Vi kommer granska dessa texter med olika metoder i par och i grupp för att ta reda på syftet med dessa texter och deras struktur. Vi kommer kunna jämföra strukturen i dessa texter med andra textyper som gruppen känner igen.

Vi kommer skriva ett gemensam text, ett brev, där vi beskriver skolgången  i Sverige och har med frågor om skolgången i Island. Detta brev kommer vi skicka till en klass på Island som kommer skriva ett svar till oss.

Till slut kommer eleverna få skrive sin egen text, ett brev, som kommer skickas till en annan elev i en annan skola i Lund som också har isländska som modersmål. 

Mål

 • Att eleverna läser på sitt modersmål och utökar sitt ordförråd kring temat.
 • Att eleverna lär sig att skriva ord och längre sammanhängande meningar kring temat.
 • Att eleverna blir bättre på att tala, lyssna och samtala på sitt modersmål.
 • Att eleverna lär sig att skriva en återgivande text.
 • Att eleverna lär sig om skolgången på Island.
 

Bedömning

 • Jag återkopplar kontinuerligt till eleverna gällande deras läs- och skrivförmåga.
 • Eleverna får feedback på sitt brev från lärare och klasskamrater.

Arbetsperiod

7-8 lektioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: