Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liljeforsskolan: Matematik åk 4: Tid, tabeller och diagram

Skapad 2019-01-20 17:07 i Liljeforsskolan Uppsala
Tid, tabeller och diagram.
Grundskola 4 Matematik
Inom det här arbetsområdet kommer vi arbeta med tid. Vi kommer arbeta med att läsa av analog och digital klocka, olika enheter för tid, att förstå matematiska begrepp som har med tid att göra och samband mellan dem. Vi kommer även räkna med tid och skriva datum på olika sätt. Till sist kommer vi att arbeta med olika tabeller och diagram och hur vi kan läsa av dem.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • kunna använda dig av olika enheter av tid
 • kunna räkna med tid
 • kunna skriva datum på olika sätt
 • kunna läsa av olika enkla tabeller och diagram
 • kunna använda dig av matematiska begrepp som hör till arbetsområdet

Arbetssätt

Vi kommer ha genomgångar och diskussioner där vi går igenom och förklarar alla nya moment. Du kommer att få arbeta, träna och utveckla dina matematiska kunskaper enskilt och i grupp. Det innebär praktiska övningar och diskussioner, färdighetsträning i matematikboken eller med andra anpassade uppgifter.

Bedömning

Jag kommer att bedöma följande:

 

 • att du kan läsa av analog och digital klocka korrekt och använda den grundkunskapen för att räkna med tid och kan jämföra tid.
 • att du kan skriva datum på tre olika sätt
 • att du kan läsa av enkla tabeller och diagram.
 • att du har förstått och kan använda dig av metoder och resonemang relevanta för arbetsområdet.
 • att du aktivt deltar och engagerar dig i vid genomgångar och vid gruppuppgifter. Ett aktivt deltagande visar att du har förmåga att använda dig av matematiska begrepp och att föra och följa ett resonemang.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik: Tid, tabeller och diagram

Nej inte ännu
Ja, med viss säkerhet (behov av stöd)
Ja, med säkerhet
Du kan den analoga klockan
Du kan den digitala klockan
Du kan räkna med tid.
Du kan olika enheter för tid.
Du kan skriva datum på tre olika sätt.
Du kan läsa av enkla tabeller.
Du kan läsa av stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: