Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 6

Skapad 2019-01-20 19:42 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Svenska
Grundskola 4 Svenska
I svenskämnet skall du få träna på att läsa, skriva, prata och möta den svenska grammatiken.

Innehåll

Vi kommer att;

- träna läsflyt och läsförståelse

- jobba med Zick-Zack där vi vi lär oss vad som är typiskt för olika typer av texter och där vi tränar oss på att skriva sådana

- ha olika läsprojekt där vi läser skönlitterära böcker tillsammans och diskuterar och arbetar utifrån böckerna

- ha egen läsning eller parläsning 1-2 gånger i veckan

- arbeta med egna uppsatta mål som t ex stavning, berättande mm

- skriva olika typer av texter

- öva på att redovisa muntligt

- samtala

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Matris i svenska åk 4-6

Svenska

Ny nivå
Läsa
Du kan läsa skönlitteratur och faktatexter anpassade för din ålder med flyt och förståelse.
Du tycker det är svårt att läsa skönlitteratur och faktatexter och har svårt att förstå olika slags texter.
Du läser enklare skönlitteratur och faktatexter med flyt och förstår oftast det du läser. Du kan läsa "mellan raderna" ibland och ibland dra enkla slutsatser.
Du läser skönlitteratur och faktatexter med gott flyt och förstår det du läser. Du kan oftast läsa "mellan raderna" och oftast dra slutsatser av det du läst.
Du läser skönlitteratur och faktatexter med mycket gott flyt och förstår alltid det du läser. Du läser "mellan raderna" och drar med lätthet slutsatser av det du läst.
Läsa och förstå
Förstå, återberätta och sammanfatta det du läst.
Du tycker det är svårt att återberätta och sammanfatta det du har läst.
Du kan återberätta och göra enkla sammanfattningar av det du har läst. Du kan svara på enkla frågor där du kan hitta svaret i texten.
Du kan återberätta och göra utvecklade sammanfattningar och kan reflektera över det du har läst. Du kan svara på frågor och dra slutsatser utifrån texten trots att informationen inte direkt står i texten.
Du kan återberätta och göra välutvecklade sammanfattningar och kan reflektera över det du har läst på ett välutvecklat sätt. Du kan svara på frågor och dra slutsatser utifrån texten trots att informationen inte direkt står i texten. Du kan också berätta om din läsupplevelse. Du förstår texten på "djupet".
Skriva
Du tycker det är svårt att skriva texter. Du har svårt för att strukturera dina texter med början, mitt och slut. Du använder dig sällan av stor bokstav, punkt eller andra skiljetecken. Du tycker det är svårt att stava rätt. Du tycker det är svårt att veta vilken genre texten tillhör t.ex saga eller dikt m.fl.
Du skriver berättelser med enkel struktur som början, mitt och slut. Du använder oftast stor bokstav, punkt eller andra skiljetecken. Din stavning är till största delen korrekt. Du kan med lite hjälp placera texten i rätt genre t.ex saga eller dikt m.fl.
Du skriver berättelser med struktur och har tydlig början, mitt och slut. Du har viss variation i dina berättelser. Du tänker på att inte upprepa dig med samma ord utan försöker använda dig av synonymer. Du har med några person, miljö eller känslobeskrivningar i dina berättelser. Du kan med visst stöd bearbeta dina texter. Du använder dig nästan alltid av stor bokstav, punkt och andra skiljetecken. Din stavning är nästan alltid korrekt. Du använder dig oftast av skriftspråk och blandar inte in talspråk som t.ex va (var) eller sms språk. Du vet vilken genre, texten tillhör.
Du skriver olika typer av texter med tydlig struktur och innehåll. Du använder ett varierat språk och använder flitigt synonymer. Du har många gestaltande beskrivningar i din berättelse, vilket gör innehållet levande för läsaren. Du gör goda person, miljö och känslobeskrivningar. Du "färgar" dina berättelser med adjektiv. Du kan själv bearbeta dina texter så att de blir bättre. Du använder dig stort sett alltid av stor bokstav, punkt och andra skiljetecken. Du har ingen eller få stavfel. Du använder dig alltid av skriftspråk och blandar inte in talspråk som t.ex va (var) eller sms språk. Du vet vilken genre, texten tillhör.
faktatexter
Du tycker det är svårt att välja ut fakta och skriva en enkel text.
Du söker fakta, väljer ut och sammanställer enkel information från en källa. Du gör arbeten med enkel struktur. Du visar att du har en viss förståelse för ämnet som du arbetar med.
Du söker fakta, väljer ut och sammanställer fakta från några källor. Du får också med någon intressant fakta som gör faktatexten lite mer intressant att läsa. Du skriver texter med god struktur och använder egna ord och beskrivningar. Oftast använder du ord och begrepp som tillhör ämnet. Du visar att du har förståelse för ämnet som du arbetar med.
Du söker fakta, väljer ut och sammanställer fakta från flera källor. Du får också med några intressanta fakta som gör faktatexten lite mer intressant att läsa (en extra "knorr" till faktatexten.) Du skriver texter med välutvecklad struktur. Du använder egna ord och använder även ämnesspecifika ord och begrepp som visar att du har mycket god förståelse för den fakta som du skriver om.
Tala
Samtal, diskussioner och klassråd
Du deltar knappt i samtal.
Du deltar i samtal, ställer frågor och framför åsikter ibland.
Du deltar i samtal, ställer frågor och framför egna åsikter som för samtalet framåt.
Du kan vill, och vågar uttrycka dig muntligt. Du förklarar vad du menar, och ställer frågor som för samtalet framåt. Du framför egna åsikter på ett bra sätt och kan också möta andra elevers åsikter utan att "dissa" deras åsikter. .
Tala
Muntlig redovisning
Du gör en väldigt enkel muntlig redovisning som knapphändigt informerar lyssnaren om ämnet.
Du gör muntliga redovisningar med viss struktur där du tänker på inledning, innehåll och avslutning.
Du genomför muntliga redovisningar med fungerande struktur som inledning, innehåll och avslutning. Du försöker till viss del fånga lyssnaren med bilder eller liknande.
Du genomför muntliga redovisningar med stor säkerhet och tydlig struktur som inledning, innehåll och avslutning. Du försöker göra din muntliga redovisning intressant för lyssnaren. Kanske använder du bilder eller något annat för att fånga lyssnaren.
Källkritik
Du kan med hjälp söka information från någon källa som t.e.x en bok eller internet och med hjälp avgöra om informationen går att använda till ditt arbete.
Du kan oftast söka och välja ut information från fler än en källa och avgöra om du kan använda informationen till ditt arbete. Du kan oftast resonera om informationen kan vara sanningsenlig och rimlig.
Du kan söka och välja ut information från flera källor. Du använder flera böcker och flera sidor på internet och kan avgöra och resonera på ett utvecklat sätt om informationen är sanningsenlig och rimlig.
Du kan söka och välja ut information från flera källor. Du använder flera böcker, uppslagsböcker och sidor på internet. Du kan avgöra och resonera om informationen är sanningsenlig och rimlig på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: