Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet vt 2019

Skapad 2019-01-20 19:53 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 1 – 9 Estetisk verksamhet

Innehåll

 

Estetisk verksamhet vt 2019

 

Syfte:

 

Genom undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 

 • skapa genom bild, musik, och slöjd,

 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,

 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och

 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområde

  (Lgr11)

  Centralt innehåll:

  I årskurs 1–3

  Estetisk framställning

 

 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
 • Färg, form och struktur. Deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
 • Fotografering och filmande.
 • Rytmik, rim och ramsor.
 • Spel på musik- och rytminstrument.
 • Rollspel, till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
 • Dramatisering av berättelser med ljud, musik och rörelse.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning.
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

 

Material, redskap och tekniker

 

 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
 • Verktyg, redskap och instrument som kan användas i estetisk verksamhet.
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.

 

 

 

Estetisk verksamhet i samhället

 

 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer och traditioner.
 • Bilder som är aktuella för eleven och vilket budskap de förmedlar.
 • Några slöjdmaterials ursprung och användning.
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.

 

Ämnesspecifika begrepp

 

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet estetisk verksamhet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd.

 

 I årskurs 4–6

 

Estetisk framställning

 

 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
 • Färg, form och struktur. Deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
 • Fotografering och filmande.
 • Sång- och danslekar.
 • Spel på musik- och rytminstrument.
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
 • Rollspel, till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
 • Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
 • Presentationer och framträdanden, såväl med som utan digitala verktyg.

 

 

 

Material, redskap och tekniker

 

 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
 • Bildhantering, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
 • Arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg.

 

 

 

Estetisk verksamhet i samhället

 

 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer, traditioner och tidsepoker.
 • Reklam- och nyhetsbilder och andra för eleven aktuella bilder. Hur de är uppbyggda och vilket budskap de förmedlar.
 • Några slöjdmaterials ursprung och användning.
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.

 

Ämnesspecifika begrepp

 

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet estetisk verksamhet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.

 

I årskurs 7–9

 

Estetisk framställning

 

 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
 • Färg, form och struktur. Deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
 • Fotografering och filmande.
 • Sång- och danslekar.
 • Spel på musik- och rytminstrument.
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande samt bildframställning.
 • Rollspel, till exempel utifrån händelser och känslor.
 • Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
 • Presentationer, framträdanden och redovisningar, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Material, redskap och tekniker

 

 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål. Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialen kan kombineras med digital teknik.
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
 • Bildhantering, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
 • Arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Estetisk verksamhet i samhället

 

 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsepoker.
 • Reklam- och nyhetsbilder och andra för eleven aktuella bilder. Hur de är uppbyggda och vilket budskap de förmedlar.
 • Några slöjdmaterials ursprung och användning.
 • Konst, arkitektur och design i samhället.
 • Mode och trender i ungdomskulturen. Vad de kan signalera och hur de kan påverka individen.
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.

 

Ämnesspecifika begrepp

 

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet estetisk verksamhet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.

 

(Lgr11)

 

 

 

Mål: Vad ska jag lära mej? (Utefter var och ens förutsättningar)

 

 • Kunna delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.

 • Kunna delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.

 • Kunna delta i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.

 • Kunna delta i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.

 • Kunna delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.

 • Kunna identifiera ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

 

 

 

Hösten 2018 - Våren 2019

 

För att nå målen arbetar vi med målen under läsåret 2018–2019. Du kommer att arbeta med följande

 

 • prova på olika tekniker och material
 • skapande som är kopplat till olika årstider, högtider och traditioner.
 • Sång, musik och rörelse kopplat till känslor, årstider, traditioner och olika kulturer.
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
 • Fotografering och filmande.
 • Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.

 

 

 

Planering vt 2019

 

Musik

 

Hur: Undervisning

 

Genom att delta/aktivt medverka i ämnesområdet estetisk verksamhet.

 

 

 

Genom att 1g/v haStorsjung” tillsammans med basgrupp 3,4,5,6 samt förskoleklassen.      

 

Vi sjunger tillsammans och lär oss tecken som stöd till olika sånger. 

 

                 

 

V. 2–4 Repetera höstterminens sånger, rörelsesånger (Kända traditionella barnsånger/sånger, rörelsesånger med tecken.  

 

V. 4–9 Sånger kopplade till årstiden tema Vintern. (Vinter vitt, en socker- Bagare, Ja, se det snöar….)  

 

          Introducera nya sånger. Hej vädret här är jag, fel sko, ekorren satt  

 

          I en gran. 

 

V.10 Sportlov 

 

V. 11–13 Se ovan forts. 

 

           Rocka sockor alla dar och rocka rocka socka. 

 

V. 14–19  

 

          Sånger, danslekar kopplade till årstiden, Våren. 

 

          Sjunga kanon, broder Jakob 

 

          Börja träna på skolavslutningssångerna.  

 

          Några sånger från andra länder/kulturer.  

 

          Påsksånger, ramsor

 

V. 17 Påsklov.

 

V. 20–24 Träna på skolavslutningssångerna  

 

Till alla sångerna, ramsorna osv arbetar vi med ”Tecken som stöd”. 

 

     

 

 

 

Genom att 1g/vecka ha musik tillsammans med basgrupp 3,4,5

 

               Delta/aktivt medverka 

 

V. 2–24 Repetition av sånger vi sjunger på Storsjung 

 

               Sång, rörelse, rytmik, dans, spel på rytminstrument, lekar  

 

               är återkommande under terminen. 

 

 

 

Bild

 

V.2                    Måla ute i snön med spruta och färg.      

 

V.3                    Göra Trolldeg. Känna och skapa. Torka trolldegen.

 

V.4                    Måla trolldeg /måla fritt.

 

V.5                    Raklöddermålning.              

 

V.6                    Saltmålning.

 

V.7                    Alla hjärtansdag. Skapa hjärta (kort).

 

V.8                    Papier maché. Riva papper , limma på kartong.

 

V.9                    Måla och skapa personliga skapelser på papier maché arbetet.

 

V.10                 Sportlov

 

V.11                 Trycka en gemensam duk till klassrummet.

 

V.12                 Trycka en gemensam duk till klassrummet/ potatistryck på papper.

 

V.13                 Skapelser av tyg och stärkelse. Hur blir det?

 

V.14                 Gaffelmålning tulpaner.

 

V.15                 Påskkort med tumavtryck.

 

V.16                 Kyckling, Fri målning

 

V.17                 Påsklov

 

V.18                 Första maj. Ledig

 

V.20                 Måla kruka.

 

V.21                 Plantera frö. Solros, Blomma för dagen.

 

V.22                 Blåsa såpbubblor ute på gården.

 

V.23                 Göra klart bilduppgifter. Valfri målning.

 

V.24                 Göra klart bilduppgifter. Valfri målning.

 

 

 

Scen:se

 

Vi är med i projektet Scen:se. Scen:se är ett unikt treårigt projekt som kommer att skapa scenkonst och konst för barn och unga med grava funktionsvariationer och/eller autism. Syftet är att alla ska få möjligheten att uppleva kultur och konst oavsett funktionalitet eller behov. Under vårterminen kommer vi att arbeta med drama i undervisningen. Vecka 5 ska eleverna få se dramaföreställningen ”Stranden”.

 

Stranden” utgår ifrån dikten ”Dover Beach” skriven av Matthew Arnold. Regissören Tim Webb arbetar multisensoriskt och interaktivt, utifrån barnens behov, med lukt, rumsligt medvetande, beröring, syn och hörsel.

 

Hur eleverna visar sina förmågor.

 

Genom att efter förmåga delta/genomföra/beskriva/kommunicera under lektionerna.

 

Bedömning: Personalen stämmer varje dag av mot Lpp samt elevens IUP. Kontinuerlig formativ och summativ bedömning. Personalen stämmer varje dag av med varandra samt vid arbetslagsträffar 1g/v.

 

Big 5: Analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppslig förmåga, procedur förmåga, metakognitiv förmåga.

 

 

 

Matriser

ES
Mölndals stad - Estetisk verksamhet (träningsskolan)

Genom undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för grundläggande och fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9. (Efter elevens förutsättningar)
 • ES   skapa genom bild, musik och slöjd,
 • ES   välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • ES   undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
 • ES   använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
Eleven kan också sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden.
Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Eleven väljer och använder också instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
Eleven kan undersöka och beskriva något om hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
Dessutom deltar eleven i att undersöka vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka individen.
Dessutom undersöker och beskriver eleven vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka individen.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: