Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering SO

Skapad 2019-01-20 19:53 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola F
En grovplanering för arbetsområden i SO för årskurs 1-3

Innehåll

 

Grovplanering SO

 

 

 

Vt 19 Januari och februari:

 

 • Utgå från Barnkonventionen - Önskemål och Rättigheter

 • Samhällsfunktioner så som skola, polis och brandkår

 • Yrken, könsroller, livsfrågor och familjebildningar

 • Elias och dom stora frågorna

 

Mars och April:

 

 • Livet förr och nu allmänt i Sverige, metoder för att söka info. Intervju.

 • Kristendom - berättelser ur bilbeln - högtid påsk

 

Maj:

 

 • Jordgloben

 • Närområde trafik – ut och gå - höger/vänster

 

ÅK 2

 

HÖSTTERMIN:

 

Närområde - skyltar och regler

 

Borlänges historia?

 

Kontinenter och världshav

 

December: Kristendom

 

VÅRTERMIN:

 

Islam och judendom koppla till kristendom och julfirande

 

Att flytta inom ett land och mellan länder. PULL and PUSH- faktorer

 

Åk 3

Livsfrågor - könsroller, jämställdhet och relationer

Pengars användning och värde

Metoder - historiska källor

Människans uppkomst

Sista istiden, stenåldern och bronsålderns och del av järnåldern

Dalarna

Närområdet, trafik repetition

Världsreligionerna

 

 

Uppgifter

 • Alla barns rätt att gå i skolan

Matriser

SO år 1-3

Insats krävs
Kunskapskrav
Mänskliga rättigheter och barnets rättigheter
 • SO   3
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Normer och regler
 • SO   3
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Möten
 • SO   3
Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Betalningsformer
 • SO   3
Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Närområdet
 • SO   3
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Samhällsfunktioner
 • SO   3
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Att flytta
 • SO   3
Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Miljön och hållbar utveckling
 • SO   3
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Trafiken
 • SO   3
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Hemortens historia
 • SO   3
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Jämföra förr och nu
 • SO   3
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Forntiden
 • SO   3
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Människans tidiga historia
 • SO   3
Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Tidslinjer och tidsbegrepp
 • SO   3
Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Livsfrågor
 • SO   3
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Religion
 • SO   3
Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Exempel från religioner
 • SO   3
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Bibeln, gudar och myter
 • SO   3
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Kristendomens roll
 • SO   3
Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Samhällsfrågor
 • SO   3
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Söka information och sammanställa resultat
 • SO   3
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Göra undersökningar
 • SO   3
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: