Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK 9 EKOLOGI & HÅLLBAR UTVECKLING

Skapad 2019-01-20 20:26 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Biologi
Alla växter och djur är beroende av varandra och den miljö den lever i. De behöver ljus, vatten, näring, skydd mot fiender och möjligheter att sprida sin avkomma. Ibland är de framgångsrika, ibland inte, eftersom naturen hela tiden ändrar skepnad. Ekologer studerar alla dessa samband, men också vad som kan hända när vi människor frestar för hårt på vår omgivning. Sedan i början av 1900-talet har människans bruk av naturen påverkat ekosystemen allt mer våldsamt. Frågan som allt fler ställer sig är hur länge det kan fortsätta. Utmaningen är att minska naturbrukets påverkan så mycket att ekosystemen kan fortsätta att fungera som önskat. Trots att läget verkar hopplöst finns det mängder med möjligheter. De bästa lösningarna bidrar till bättre levnadsvillkor och en stabilare ekonomi – det som också kallas hållbar utveckling. Vad är då ett ekosystem och hur fungerar livet i dem? Vilka klimatförändringar sker och hur använder vi våra naturresurser? Den stora frågan är hur kan vi nå en hållbar utveckling?

Innehåll

Vad kommer du att få lära dig?

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig och kunna beskriva både nya och gamla begrepp som; ekosystem, biotiska och abiotiska faktorer, biotop, producent/konsument, fotosyntes/förbränning, nedbrytare, näringskedja/näringsväv, Darwins och Linnés sätt att tolka naturen, biologisk mångfald mm. Den delen kommer du att få arbeta med på olika sätt och avslutas med ett prov. Du kommer också att få göra en "rymdresa" i grupp som redovisas för klassen och sedan avslutar vi arbetsområdet med att gå igenom och diskutera de globala miljömålen.

Hur kommer du att få lära dig allt?

  • Power Point samt föreläsningar ur boken Spektrum Biologi
  • Filmer på www.studi.se ("Introduktion till ekologi", "Ekologi, nisch, biotop, habitat", "Näringsvävar", "Biologisk mångfald", "Biologisk hållbar utveckling")
  • Arbetshäfte med uppgifter ("vad är vad inom ekologin", "Vem äter vem på land och i hav?", Att leva energisnålt", "Rymdresan)
  • Begreppskort 

Hur bedömer jag dig?

  • Skriftlig redovisning på provet (enskild redovisning)
  • Rymdresan (gruppuppgift)
  • Diskussioner runt hållbar utveckling
  • Dokumentationen i ditt arbetshäfte

Matriser

Bi
EKOLOGI OCH HÅLLBAR UTVECKLING

E
C
A
Samtala och diskutera
RYMDRESAN DE GLOBALA MILJÖMÅLEN
Du samtalar om och diskuterar frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet med enkla motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du samtalar om och diskuterar frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet med utvecklade motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du samtalar om och diskuterar frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet med välutvecklade motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
RYMDRESAN DE GLOBALA MILJÖMÅLEN
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
ARBETSHÄFTET RYMDRESAN DE GLOBALA MILJÖMÅLEN
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
ARBETSHÄFTET RYMDRESAN DE GLOBALA MILJÖMÅLEN
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Dokumentera undersökningar
ARBETSHÄFTET
Du gör enkla dokumentationer.
Du gör utvecklade dokumentationer.
Du gör välutvecklade dokumentationer.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
ARBETSHÄFTET RYMDRESAN DE GLOBALA MILJÖMÅLEN PROVET
Du har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Ekosystem, flöden och kretslopp
ARBETSHÄFTET RYMDRESAN DE GLOBALA MILJÖMÅLEN PROVET
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Påverkan på naturen & hållbar utveckling
ARBETSHÄFTET DE GLOBALA MILJÖMÅLEN PROVET
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Upptäckter och deras betydelse
ARBETSHÄFTET RYMDRESAN DE GLOBALA MILJÖMÅLEN
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: